ปัญหา “น้ำนม” ปนเปื้อนมีเข้ามาสะกิดอารมณ์ “ดื่ม” ของเด็กให้ต้องหยุดชะงักอยู่เป็นระลอก ไม่ว่าจะเรื่องโครงการอาหารเสริม (นม) เด็กที่เกิดขึ้น ซึ่งกำลังเป็นปัญหาให้ภาครัฐแก้ไขในขณะนี้ กับที่เป็นข่าวครึกโครมจนสร้างความหวาดวิตกสุดๆ ก็คือการล้มป่วย ของเด็กทารก กว่าครึ่งแสนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่หลังจากการตรวจหาสาเหตุแล้วพบว่าเพราะดื่มนมปนเปื้อนสาร “เมลามีน” เข้าไป

…สำหรับ เมลามีน มีลักษณะเป็นผงสีขาว คล้ายนมผงจนแยกไม่ออก เมื่อนำไปละลายน้ำ หรือผสมในนมทำให้ตรวจพบ ปริมาณไนโตรเจนสูง ซึ่งการวัดว่าน้ำนมนั้นมีโปรตีนสูงหรือไม่ จะดูจากค่า “ไนโตรเจน” ดังนั้นการผสมสารดังกล่าวลงไป ก็เพื่อ “หลอก” ให้ เข้าใจว่าน้ำนม “ลอต” นั้นๆ มีโปรตีนสูง

แล้วสารชนิดนี้ยังถูกนำไป ใช้ผสมเพื่อผลิตเม็ดพลาสติก พบในยาฆ่าแมลง หากถูกความร้อนอาจมีสาร ฟอร์มัลดิไฮด์แพร่กระจาย เป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือถ้ารับประทานเข้าไปสะสมเป็นจำนวนมากจะ ส่งผลให้ท่อปัสสาวะล้มเหลว ทำลายระบบสืบพันธุ์ เกิดอาการเป็น นิ่ว ไตวายเสียชีวิตในที่สุด!…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ และ รศ. ดร.สาโรช ค้าเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ คิดค้นสร้างชุดตรวจสอบ “Test Kit” การปลอมปนเมลามีนและอนุพันธุ์เอมีน (ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์) ในอาหารคนและสัตว์ขึ้นมา

รศ.ดร.เยาวมาลย์ บอกว่า สำหรับชุดตรวจสอบดังกล่าวมีวิธีการใช้ที่ง่าย สามารถทำ ได้เอง โดยแบ่งเป็น 4 ชนิดด้วยกัน คือ Test Kit ชุด A B D ใช้ตรวจสอบหาอนุพันธ์ของเมลามีน ส่วน ชุด C หาการปลอมปนของเมลามีน โดยตรง ในชุดนี้ประกอบด้วย standard Melamine ซึ่งจะเป็นสี “แดงเชอรี่” สำหรับเปรียบเทียบสีของสารละลายที่มีการปลอมปน น้ำกลั่น เพื่อเจือจางเปรียบเทียบสี และ Solution Melamine เป็นตัวตรวจตัวอย่างที่นำมาทดสอบว่ามีเมลามีนหรือไม่

…ซึ่งการทดสอบนี้ เป็นเพียงระดับเบื้องต้น ผลที่ได้สามารถบอกได้ว่ามีเมลามีน ปลอมปนอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ สามารถบอกถึงปริมาณ ซึ่งหากต้องการทราบว่ามีมากน้อยแค่ไหนต้องนำไปตรวจสอบในระดับหนึ่ง…

test kit เมลามีน

โดยขั้นตอนกรรมวิธี เริ่มจากนำผลิตภัณฑ์ที่สงสัย มาละลายในน้ำกลั่นอัตรา ส่วน 1 กรัม/น้ำ 10 มล. เขย่าให้เข้ากันดูด เอาเฉพาะสารละลาย หยอดลงในภาชนะที่เตรียมไว้ จากนั้นหยด Solution Melamine ตามลงไปนำมาเปรียบเทียบกับสีของ standard Melamine หากพบว่าเป็นสีแดงเชอรี่ แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีการปลอมปน อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ จากผลสำเร็จในการนำชุดทดสอบมาใช้ ให้ผลออกมาค่อนข้างแน่นอน และเพื่อให้มีความชัดเจนจึงนำไปให้ โรงงานอาหารสัตว์ 65 แห่ง อาหารคน 5 บริษัท ร่วมทดสอบการทำ QC (Quality control) และ QA (Quality assurance) หลายแห่งต่างให้ ความสนใจเพราะ ผลที่ได้ใช้เวลาตรวจสอบไม่ นาน อีกทั้งยังมีราคาค่อนข้างถูก

นอกจากนี้ชุด Test Kit C ยังสามารถใช้เป็น screening test ผลิตภัณฑ์ จากนม น้ำปลา ซีอิ๊ว เครื่องปรุงรสต่างๆ รวมถึง น้ำดื่ม ที่ผ่านขบวนการกรองโดยใช้ผงเรซิ่น (resin) ได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4336-2006, 08-1872-5956 ในวันและเวลาราชการ.

เพ็ญพิชญา เตียว

ข่าวจาก :

ไทยรัฐ