กล้าดี

ดินผสมสูตร “กล้า…ดี” เป็นดินผสมสำหรับใช้เพาะปลูกพืชผักสวนครัวได้แทบทุกชนิด ด้วยต้นทุนที่ต่ำตกกิโลกรัมละ ประมาณ 10-12 บาท แต่ช่วยให้ผักเจริญเติบโตแข็งแรง และใช้เวลาเตรียมดินเพียง 3-4 วัน

ส่วนผสมของดินกล้าดี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

  1. ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย หน้าดิน 1 ส่วน , ขี้เถ้าแกลบ 2 ส่วน , แกลบเหลือง 2 ส่วน และปุ๋ยหมัก 0.25 ส่วน
  2. ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย กรดอะมิโน (Amino Acid) 3 ลิตร , ผงซุปเปอร์โซคอน (Super Socon) 3 กิโลกรัม , น้ำ 20 ลิตร , ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน 3 กิโลกรัม , ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 3 กิโลกรัม และปุ๋ยขี้วัวสดบดละเอียด 100 กิโลกรัม

วิธีการผสม ให้นำส่วนผสมส่วนที่ 1 มาผสมให้เข้ากันก่อน สำหรับ ส่วนที่ 2 ให้นำ กรดอะมิโน และ ผงซุปเปอร์โซคอน ผสมกับน้ำ แล้วผสมให้เข้ากันกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 และ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และปุ๋ยขี้วัวสดบดละเอียด จากนั้นให้ผสมส่วนที่ 1 และ 2 ให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 3-4 วัน โดยใช้ผ้าปิดเพื่อให้ดินเซ็ทตัว จากนั้น สามารถนำไปใช้งานได้ทั้นที

การใช้ ดินผสมสูตร “กล้า…ดี” ให้ใช้ดินผสมสูตรกล้า อัตรา 100 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่