ผักกวางตุ้ง

ผักกาดเขียวกวางตุ้ง เป็นพืชล้มลุก สามารถขึ้นได้ในสภาพดินแทบทุกชนิด ช่วงแสงแดดตลอดวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 20-25 องศาเซลเซียส สามารถปลูกได้ตลอดปี เป็นผักที่ใช้ส่วนใบ ก้าน ใบ และลำต้นในการบริโภค

การเตรียมดินและการปลูก

ปลูกกวางตุ้งแบบเพาะกล้า การทำแปลงกล้าโดยปรับหน้าดินให้ย่อยละเอียด ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากัน หว่านเมล็ดลงใน แปลงเพาะ แล้วโรยแกลบหรือฟางบางๆ ทับเมล็ดพันธุ์บนแปลง รดน้ำให้ชุ่ม หลังเพาะเมล็ด 10-15 วัน จึงย้ายลงปลูกในแปลงต่อไป ซึ่งใช้ระยะปลูก 20×25 เซนติเมตร

การดูแลรักษากวางตุ้ง

  1. การให้ปุ๋ยยูเรีย หรือแอมโมเนี่ยมซัลเฟต 1-2 ช้อนชา ต่อน้ำ 10 ลิตร ละลายน้ำรดทั่วแปลงก็ได้ หรือใช้วิธีหว่านปุ๋ยเคมีูยูเรีย หรือแอมโมเนี่ยมซัลเฟตในอัตรา 2-3 ช้อนแกงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ใส่ปุ๋ยเคมีทุึกๆ 5-7 วัน/ครั้ง และรดน้ำตามทันที หรือจะให้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์น้อยลงก็ได้
  2. การให้น้ำ ควรให้น้ำสม่ำเสมอทุกวัน
  3. การพรวนดินและกำจัดวัชพืช ควรทำในระยะแรกๆ พร้อมกับการถอนแยก

การเก็บเกี่ยวกวางตุ้ง

หลังเพาะเมล็ดประมาณ 35-45 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ ให้คัดเลือกเก็บต้นที่ใหญ่สมบูรณ์ก่อน โดยใช้มีดคมๆ ตัดที่โคนต้น

Advertisements