Advertisements

วิธีทำน้ำปูนใส

มีด้วยกันหลากหลายสูตร

โดยในที่นี้จะแบ่งเป็น 3สูตรที่ใช้กันบ่อยๆคือ

สูตรที่ 1 ใช้ปูนแดง 1ส่วน และน้ำ20ส่วน คนให้เข้ากัน

สูตรที่ 2 ใช้ปูนแดง 1ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10ถ้วยตวง

สูตรที่ 3 ใช้ปูนแดงประมาณ 1ช้อนโจ๊ะกินข้าว ผสมน้ำ 4ถ้วยตวง

(โดย สูตร1กับ2 สามารถใช้ได้กับของแช่อิ่ม และใช้ได้อเนกประสงค์ทั่วไป

สูตร3 ใช้กับลอดช่อง)

ขั้นตอนการทำน้ำปูนใส

1. ผสมน้ำปูนใสในภาชนะ (ตามสูตรด้านบน)

2. คนซักพักน้ำจะเป็นสีแดง ปล่อยทิ้งค้างคืนไว้ 1คืน

3. หลังจากผ่านไป1คืน ตักฝ้าด้านบนทิ้ง

4. ตักน้ำปูนใสมาใช้ได้ ระวังอย่าให้ตะกอนด้านล่างแตกตัว

สถานที่ซื้อ: ร้านขายหมวกพลู, ดอกไม้  หรือร้านขายอุปกรณทำขนม บอกเค้าว่าต้องการปูนมาทำขนม

Advertisements

หลักการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

หลักการแปรรูปอาหาร - การเตรียมผักผลไม้ก่อนการแปรรูป - วัตถุเจือปนในอาหาร

ชนิดการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

การเชื่อมแห้งและกวน - การทำน้ำผักผลไม้และน้ำสมุนไพร - การทำผักและผลไม้หมักดอง - การทำผักผลไม้ตากแห้งและอบแห้ง

การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

พืชผัก | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลดเอกสาร | การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ | เกมส์

เพื่อนบ้าน : กล้วยไม้, กล้วยไม้ไทย

Copyright 2008-2014 VegetWeb.com *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น