ผักสวนครัว

เทคนิคการปลูกผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ

การปลูกผักแต่ละชนิดนั้น ผู้ปลูกจำเป็นต้องเข้าใจถึงลักษณะ การเจริญเติบโตของผัก ชนิดต่างๆ ก่อนเพื่อให้การปลูก และการดูแลรักษา พืชผักให้เหมาะสม กับชนิดของผัก เทคนิคการปลูกผักสวนครัว จึงควรทราบ ดังนี้

1. ตระกูลแตงและตระกูลถั่ว ได้แก่ แตงกวา แตงโม แตงโม ฟักทอง บวบ น้ำเต้า มะระ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก และถั่วอื่น ๆ

– ผักต่าง ๆ เหล่านี้มีเมล็ดค่อนข้างใหญ่ งอกเร็ว เช่นผักประเภทเลื้อยถ้าจะปลูกให้ได้ผลดีและดูแลรักษาง่ายควรทำค้าง

– วิธีการปลูก หยอดเมล็ดโดยหยอดในแปลงปลูก หรือภาชนะปลูกหลุมละ 3 – 5 เมล็ด

– เมื่อเมล็ดงอกมีใบจริง 3 – 5 ใบ หลังจากนั้นถอนแยกให้เหลือเฉพาะต้นที่แข็งแรง หลุมละ 2 ต้น

– ใส่ปุ๋ยยูเรียหลังเมล็ดงอก 2 อาทิตย์ เมื่อเริ่มออกดอกใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12

– ให้นำสม่ำเสมอ คอยดูแลกำจัดวัชพืช และแมลงต่าง ๆ

– เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 40 – 60 วัน หลังหยอดเมล็ด

2. ตระกูลกะหล่ำและผักกาด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหัว กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี และบร๊อกโคลี

– ผักตระกูลนี้มีเมล็ดค่อนข้างเล็ก บางชนิดมีราคาแพงมาก เพราะส่วนใหญ่ต้องสั่งเมล็ดมาจากต่างประเทศ

– วิธีปลูก หยอดเมล็ดเป็นหลุม ๆ ละ 3-5 เมล็ด ห่างกันหลุมละ 20 เซนติเมตร หรือโรยเมล็ดบาง ๆ เป็นแถวห่างกันแถวละ 20 เซนติเมตร หลังหยอดเมล็ดหรือโรยเมล็ด 10 วัน หรือเมื่อมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 2 ตัน หรือหากโรยเมล็ดเป็นแถวให้ถอนอีก ระวังระยะต้นไม่ให้ชิดกันเกินไป

– ใส่ปุ๋ยยูเรียหลังจากถอนแยกหรือทำระยะปลูกแล้ว

– หลังใส่ปุ๋ยครั้งแรก 10 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรียครั้งที่สอง

– อายุเก็บเกี่ยวผักแต่ละชนิดแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น คะน้า กวางตุ้งเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 30-45 วัน ผักกาดหัว 45-55 วัน ผักกาดขาวปลี เขียวปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50-60 วัน หลังหยอดเมล็ด

– เมื่อเก็บเกี่ยวไม่ควรถอนผักทั้งต้นเก็บผักให้เหลือใบทิ้งไว้กับต้น 2-3 ใบ ต้นและใบที่เหลือจะสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้อีก 2-3 ครั้ง

– ข้อควรระยัง ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ ผักตระกูลนี้มักมีปัญหาโรคและแมลงค่อนข้างมาก ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด

3. ตระกูลพริก-มะเขือ ได้แก่ พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือพวง มะเขือเทศ

– ผักตระกูลนี้ควรมีการเพาะกล้าก่อนย้ายปลูกในแปลง

– การเพาะกล้า เตรียมดินในกะบะเพราะหรือในถุงพลาสติก

– หยอดเมล็ดในถุงเพาะ ถุงละ 3 – 5 เมล็ด ถ้าเพาะในกะบะเพาะ ควรเว้นระยะระหว่างต้น 5 เซนติเมตร ระหว่างแถว 10 เซนติเมตร

– เมื่อเมล็ดงอกแล้วมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกเหลือต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์ไว้ 2 ต้น

– เมื่อกล้ามีใบจริง 5-6 ใบ หรือหลังเพาะกล้าประมาณ 30 วัน ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

– เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้ หรือเริ่มเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ยยูเรีย 1 ครั้ง

– เมื่อต้นเริ่มออกดอกใช้ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 12-24-12

– อายุเก็บเกี่ยว มะเขือเทศประมาณ 50-60 วัน หลังย้ายกล้า และพริก มะเขือ ประมาณ 60-75 วัน หลังย้ายกล้า

4. ตระกูลผักชีและตระกูลผักบุ้ง ได้แก่ ผักชี ขึ้นฉ่าย ผักบุ้ง

– ควรนำเมล็ดแช่น้ำก่อนปลูก ถ้าเมล็ดลอยให้ทิ้งไปและนำเมล็ดที่จมน้ำมาเพาะ

– หว่านเมล็ดในแปลง โดยจัดแถวให้ระยะห่างกัน 15-20 เวนติเมตร กลบดินทับบาง ๆ ประมาณ 1 เซนติเมตร สำหรับขึ้นฉ่าย

– ผักบุ้งจะงอกใน 3 วัน ผักชีประมาณ 4-8 วัน และขึ้นฉ่าย 4-7 วัน

– เมื่อกล้างอกมีใบจริง ถอนแยกและพรวนดินให้โปร่งเสมอจนเก็บเกี่ยว

– ผักบุ้งจีนเก็บเกี่ยวได้ภายใน 15-20 วัน ผักชี 45-60 วัน และขึ้นฉ่าย 60-70 วัน

– สำหรับผักชีและขึ้นฉ่าย ไม่ชอบแสงแดดจัด อาจปลูกในที่ ๆ มีร่มเงาได้ แต่สำหรับผักบุ้งจีน ต้องการแสงแดดตลอดวัน

5. ตระกูลโหระพา กะเพรา แมงลัก และตระกูลผักชีฝรั่ง ได้แก่ โหระพา กะเพรา แมงลักและผักชีฝรั่ง

– เตรียมดินให้ละเอียด หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง ใช้ฟางกลบ หรือ ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดี แล้วโรยทับบาง ๆ รดน้ำตามทันทีด้วยบัวรดน้ำตาถี่

– เมล็ดจะงอกเป็นต้นกล้าภายใน 7 วัน

– เมื่อกล้าอายุ 1 เดือน ถอนแยกจัดระยะต้นให้โปร่ง หรือใช้ระยะระหว่างต้น ประมาณ 20-30 เซนติเมตร

– โหระพา กะเพรา แมงลัก เก็บเกี่ยวได้หลังหยอดเมล็ด 45-50 วัน ผักชีฝรั่ง เก็บเกี่ยวได้หลังหยอดเมล็ด 60 วัน

– สำหรับโหระพา กะเพรา และแมงลัก ในระหว่างการเจริญเติบโตให้หมั่นเด็ดดอกทิ้งเพื่อให้ลำต้นและใบเจริญเติบโตได้เต็มที่

– ผักชีฝรั่ง ตัดใบไปรับประทาน เหลือลำต้นทิ้งไว้จะสามารถเจริญเติบโตได้อีก

71 Comments

 1. คนชอบปลูกผัก

  :herher:
  เยี่ยมจริง ๆ ไม่บอกไม่รู้นะเนื่ย เพราะมีตำราหลายเล่มไม่เห็นแยกประเภทให้เข้าใจแบบนี้เลย ที่ผ่านมาลองผิดลองถูกมาตลอด เพิ่งกระจ่างก็วันนี้แหละ
  ขอบคุณ..ขอบคุณจริง ๆ ไว้จะลองทำใหม่

 2. มา

  ชอบการปลูกมากกกกกกกกกกกกกกค่ะ

 3. sanya

  ดีมากเลย ขอบคุณมาก

 4. กร

  สูตรอยากได้ผักปรอดสารผิส

 5. เมค่ะ

  ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 6. เมค่ะ

  การงาน

 7. สหรัฐ

  yes so

 8. เจี๊ยบ

  เยี่ยมคะ

 9. เจี๊ยบ

  มีสาระมากกกกกกกกก

 10. เจี๊ยบ

  เรื่องนี้ต้องขยาย

 11. คนหนองจอก

  ผมจะทำให้ได้ ขอบคุณมากๆ ครับ
  ความรู้ของท่าน เป็นอาจารย์ของผมแล้ว

 12. บักเขียบ

  เพาะถั่วงอกกินเองบ้างเถอะ รสชาดดี ทำก็ง่ายแถมยังปลอดสารพิษด้วย ทำขายก็ดีมีรายได้อีกต่างหาก

 13. HINAOMI

  คิดดีแต่ทำไม่ได้อ่ะ

 14. คนไงถามได้

  ก็ธรรมดา

 15. jassy

  มีสาระมากๆๆ และมีความรู้ด้วย

 16. เนย

  อยากปลุกผัก

 17. คำวุฒิ1

  ปลูกง่ายครับ
  สุดหล่อ 0874478007

 18. คน

  ดีนะ แต่ปลูกไม่เป็น ปลูกทีไรตายทุกที

 19. นู๋เหวิ่ง

  นู๋เหวิ่งปลูกผักไม่เป็นหลอกค่ะ มีแต่คนรับใชไปซื้อมาทำ และคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยให้ปลูกด้วยค่ะเพราะกลัวเลาะและมีเชื้อโรคติดตัวเพราะนู๋เหวิ่งแพ้อะไรง่ายมาก

 20. sea

  ขอบคุณค่ะ จะลองไปปลูกดูนะคะ

 21. เบลล์ครับ

  ดีจังครับ ขอบคุณมากๆ

 22. เ ท่เ

 23. tu

  วิธีง่ายดี แต่ทำจริงอยากคะเพราะทำทีไรไม่ตาย ก็กินไม่ได้ทุกที ต๋อย…

 24. Anonymous

  เเสไพเสพเรไร้

 25. สุวรินทร์

  ขอบคุณมาก มีประโยชน์มากค่า………… คุณครูชมใหญ่เลยย

 26. mam

  เยื่ยมจริงๆ

 27. นาง2/2

  อยากได้ระยะการเพาะปลูกผักชีที่สมบูรณ์เติบโตได้ดีเเละขายดีจัง

 28. เด็กมีปัญหามีอะไรป่าว

  หาผักมีแม่เช่นแม่กงแม่กนอ่ะเช่นแม่กบคือบวบอ่ะหาดิ
  …….

 29. ศศินันท์

  ที่บ้านเป็นทาวเฮ้าท์ 23 ตรว แต่คุณยาย(มือ)เย็นปลูกพืชผักสวนครัวแทบทุกอย่างเช่น มะกรูด ข่า กระชาย กระเพรา โหรพา ตะไคร้ ต้นสาบเสือ ผักชี มะเขือเปราะ พริก ต้นชะพลู แตงกวา ส่วนใหญ่ลงกะถาง บางอย่างลงแปลงข้างบ้านอันน้อยนิด ตอนนี้ทุกต้นให้ผลิต เก็บกิน(ไม่ทัน) ทำให้เพื่อนบ้านได้รับผลพลอยได้ไปด้วย ถ้าเรารู้จักแบ่งปัน จัดสรรให้ลงตัว บ้านสวยร่มรื่น(เป็นที่ชุมนุมผู้สูงอายุตอนเย็น ๆ)….ช่วยกันลดโลกร้อนนะคะ…

  คุณยายเตือน

 30. ปุ๊ก

  ตอนนี้กำลังหาความรู้เพื่อที่จะไปปลูกผักชี ปรับที่เรียบร้อยแล้วคิดว่าจะลงมือในเร็วๆนี้ละ ถ้าได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบ เรียนรู้ไปด้วยกัน ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่ให้ไว้คะ จะปลูกที่โคราช เป็นดินดำร่วนซุ่ยคะ ใครมีประสบการณ์แลกเปลี่ยนมาให้รู้บ้างนะคะ ที่ปลูกและได้ผลสำเร็จแล้ว ขอบคุณล่วงหน้าคะ

 31. อยากรู้

  อยากทราบว่าซื้อเมล็ดผักได้ที่ไหนค่ะ

 32. สมบัติ

  ผมอยากติดต่อคุณศศินันท์ เพราะอยากรู้ว่าปลูกอย่างไร ได้ผลกีขนาดไหน เพราะตนเองก็อยากปลูกเหมือนกันครับ
  สมบัติ

 33. เหน่ง

  ขอบคุณครับผมกำลังศึกษาวิธีการปลูกครับ เบื่อในเมืองแล้วอยากกลับบ้านนอก

 34. วรพัฒน์

  ได้ความรู้มากมาย

 35. chompunuch

  ชอบค่ะชอบในการเพาะปลูก
  บริเวณบ้านแคม
  แต่อาศัยปลูกตามกระถาง
  นุชจึงอยากแนะนำการปลูกใบโหรพา หากไม่มีเมล็ด
  จะปลูกด้วยการ ใช้กิ่งเสียบลงไปในกระถางเลย
  ระยะห่างกัน ประมาณ 1 นิ้ว ไม่เกิน 10 วันจะเจริญงอกงาม ค่ะ

 36. ป้าแมว

  ดีมากๆ ขอบคุณผู้จัดทำด้วยค่ะ มีทีอยู่ 2 ไร่ และว่างงาน อยากทำ ไร่สวนผสม ตอนนี้สั่งรถมาไถที่แล้ว ใด้ขอมูลจากเน็ตนี่และ ลองๆดู 555 จะใด้กินไหมนี่

 37. แชก

  การปลูกผักได้สวยดี

 38. ชายอิสระ

  รักกันไหม

 39. อุ้มฮะ

  ทำไมไม่มีรูปละฮะ

 40. Peterpan@raitamfun

  ดีครับ ปลูกผักกินเองปลอดภัย เวลาปลูกขายก็ปลูกแบบให้เรากิน จะได้บุญไม่ทำบาปกับคนกิน แถมเราไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีด้วย ขอบคุณข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆ

 41. มอส

  ขอบคุณครับที่ให้ความรู้

 42. เพลงก

  เดกเห

 43. อะไรก็ได้

  เยี่ยมมาก

 44. ครูพิเชฐรุจ

  อยากหาความรู้เรื่องการปลูกผักและคุณค่าของผักท่ีมีต่อสุขภาพเพื่อชักนำเยาวชนหันมาปลูกผักไว้บริโภคเองจะได้ปลอดภัยต่อสารพิษ ท่ีเปิดอ่านดูยังมีสาระน้อยไปหน่อย อยากได้เป็นเอกสารประกอบจะดีมาก แจ้งราคาค่าใช้จ่ายด้วยจะได้ช่วยเหลือกัน
  ขอบคุณท่ีเอื้อเฟื้อ

 45. นมหวาน

  ชอบมักๆๆ

  ขอยกนิ้วไห้เลย

  เก่งจร้า…………….

 46. chaimpc2000

  ชอบมากๆเลยครับ อ่านแล้วเห็นภาพเลย

 47. Anonymous

  เยี่ยม

 48. เจงลิ้ม

  ได้อ่านรายละเอียดเทคนิคการปลูกผัก น่าสนใจมากครับ จะลองไปปฏิบัติดู ขอให้สร้างสรรข้อมูลเหล่านี้ออกมามากๆ ขอบคุณครับ

 49. ซูวัยบะห์

  ขอบคุณค่ะที่บอกวิธีการปลูกผัก ให้กับหนู

 50. นริศา ไชล

  ไม่ง่ายเลย เลย

 51. ปอ

  ก็ดี55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

 52. ร้ก

  การปลูกพืชก้อเหมื่อนกานกับความรักที่ต้องไส่จัยดูแลมันเป้นอย่างดีท้าเกิดเราไม่ดูแลมัน
  มันก้ออาจทำให้สิ่งนั้นหายไปจากชีวิตเราได้ก้อเหมื่อนกับชันที่กำลังนั่งคิดถึงเขาในตอนนี้
  ทั้งที่รู้ว่าเขาก้อจากไปตั้งนานเเล้ว

 53. noi

  เยี่ยมคะ ได้ความรู้แนวคิดดีคะ ขอบคุณมากคะ

 54. Nut

  ตอนนี้ปลูกโหรพา มะเขือเปราะ แล้วก้อผักชี ที่ประเทศฝรั่งเศส ไม่รู้จะงอกหรือเปล่า ปลูกใส่กระบะ ใหญ่ 2 กระบะ แล้วก้อกระถัง ขนาด กลาง 1 ลูก ปลุกตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน จนวันนี้วันที่ 10 เมษายนแล้ว เห็นเริ่มงอกแล้วแหละ แต่ไม่แน่ใจว่า จะเป็นพืชที่เราปลูกหรือเปล่า เพราะใช้ดินไม่ค่อยดี ไปเอาดินข้างๆ อพาร์ทเม้น คนอื่น มาปลูก ก้อภาวนาให้ขึ้นไว้ ๆ อยากกินแกงเขียวหวานเต็มที่ แล้ว

 55. chai laoo

  แวะมาเจอเลยขออ่านแล้วขอใช้ด้วยขอบคุณครับ

 56. สิรินันท์

  ตอนนี้หนูทำแปลงปลูกผักได้หลายชนิดเช่น คะน้า ผักกาด ผักชี หัวไชเท้า ผักบุ้ง ข้าวโพด ปลูกมาได้เกือบ 20 วันแร้ว ผลออกมาดี แต่โรยหนาเกินไปทำให้ผักแน่นเกิน พอมาได้ความรู้ตรงนี้ทำให้เข้าใจมากขึ้นและนำไปปรับปรุงแปลงของหนูให้มีผลผลิตออกมาดี ขอบคุณค่า

 57. เพชร

  ปลูกผักอะไรก็ตาย ไม่ได้กินเลย

 58. chai laoo

  ขอบคุณมากๆ มีหลายอย่างที่ผมก็ยังไม่รู้

 59. ต้นยอ

  แต่ก่อนยอมรับว่าชอบปลูกดอกไม้ แต่เสียเงินเปล่า ๆ ไม่ได้รับผลอะไรกลับมานอกจากได้ชมดอกไม้
  แต่พอปลูกผักดีน๊ะมีความสุกมาก คงต้องปลูกอีกมากขอบคุณทุกคน

 60. เล็ก ประเสริฐ โพธิ์นิล

  เล็ก ประเสริฐมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 61. เอก

  เอกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 62. จันทิมา นาอุดม

  อยากลองปลูกผักสวนครัวดูอ่ะ อายุ 13ปีคงไม่ผิดกฎหมาย 0898591093 tan .1

 63. คำพูล

  ปลูกผักแล้วตาย เป็นเพราะ เป็นคนมือร้อนหรือเปล่า แม่บอกมา

 64. PSAIWONG-IN

  มีประโยชน์มากจริงๆ สำหรับผู้เริ่มต้นอย่างผม

  ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

 65. moozaa

  ขอบคุณมากมายค่ะได้ความรู้เยอะจริงๆ ง่ายอีกต่างหาก รายละเอีดครบครัน น่ารักอะ

 66. diana

  ตอนนี้ ก้อคิดอยากปลูกบ้างไรบ้างเพราะที่บ้านขายก๊วยเตี๋ยวอ่ะ คือแบบ ลดต้นทุนไง ก้อขอบคุณมากกกก ค่ะ

 67. หมี่

  ขอบคุณค่ะ

 68. tan

  ขอบคุณค้า

 69. vee

  น่ารักอ่ะ อิอิ

 70. เเบงค์

  จันทิมาใช้อยู่อยุทยาไหม

 71. Addy James

  ขอบคุณครับ ได้ความรู้มากเลยครับ

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น