วิธีการปลูกผักบุ้งจีนสามารถทำได้หลายแบบ แต่ขอยกตัวอย่าง ให้ 2 แบบ ดังนี้

  1. วิธีการหว่านเมล็ด

1.1 วิธีโดยการหว่านเมล็ด เริ่มต้นคือ ขั้นตอนการเตรียมดิน ไถพรวนดิน ให้ได้ความลึก ประมาณ 30-40 cm และตากแดดทิ้งไว้ ประมาณ 7-14 วัน เมื่อตากแดดได้ที่แล้ว ให้นำปูนขาว มาโรยหว่านให้ทั่วโดยใช้ปริมาณปูนขาวสัดส่วน 150-250 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อโรยปูนขาวทั่วแล้ว ให้ยกแปลงสูง 30 cm กว้าง 110 cm และให้รดน้ำบนแปลงดินที่เตรียมไว้ให้ชุ่ม

1.2การจัดเตรียมเมล็ดผักบุ้งจีนโดยสามารถหาซื้อได้ ตามร้านเกษตรกรรม ทั่วไป ใช้เมล็ดผักบุ้งจีนสัดส่วน 10-15 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อได้จำนวนที่ต้องการแล้ว ให้นำเมล็ด มาแช่น้ำ นานประมาณ 2 วัน

1.3 นำเมล็ดที่แช่น้ำได้ที่แล้ว ไปหว่านบนแปลงดินที่เตรียมไว้ ให้ทั่ว และกลบหน้าดินบางๆ ด้วยฟาง หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม อีกครั้ง เพราะ ผักบุ้งจีนเป็นพืช ที่ชอบความชุ่มชื้น ดังนั้นจึงควร หว่านเมล็ดใน ช่วงเวลา เย็น

1.4 ควรรดน้ำผักบุ้งจีน อย่างสม่ำเสมอ โดยการ รถน้ำวันละ 1 ถึง 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยถ้าเป็นช่วงหน้าฝนตกบ่อย ก็ให้เว้นได้ การขาดน้ำ จะทำให้ต้นผักบุ้งจีน แคระแกรน แข็งกระด้างและเหนียวทำให้ขายไม่ได้ราคา

1.5 ขั้นตอนการใส่ปุ๋ย แบ่งออกเป็น 2 ครั้งโดยใช้ปุ่ยสูตร46-0-0ในสัดส่วน40-50กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งแรกให้ใส่เมื่อ หว่านเมล็ดไปแล้วประมาณ 7 วัน และควร กำจัดวัชพืช โดยการถอน พร้อมกันไปด้วย หลังจากนั้น ให้เว้นไปอีก 15 วัน จึงใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 และกำจัดวัชพืช ด้วย

1.6 ระยะเวลาในการเก็บผักบุ้งจีนให้ได้ ต้นที่อ่อนเหมาะสมแก่การรับประทาน คือประมาณ20ถึง22วันและวิธีการเก็บเกี่ยวต้นผักบุ้งจีนควรถอนออกจากแปลงดินทั้งต้นและราก

  1. วิธีโดยการหยอดเมล็ดผักบุ้งจีน การปลูก โดยใช้วิธีนี้ จะเป็นการ หยอดเมล็ดตามแนวตรงขนาดกับแปลงดินประโยชน์ในการปลูกโดยวิธีนี้จะทำให้ ต้นผักบุ้งจีนไม่ขึ้นชิดแน่นกันเกินไป

และวิธีการดูแลรักษา ต้นผักบุ้งจีน จะใช้แบบเดียวกับวิธีการหว่านทุกประการ

ประโยชน์ของผักบุ้งจีน เป็นพืชที่มีแคลเซียม และธาตุเหล็กสูง ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย รับประทานง่ายและเป็นที่นิยมของคนทั่วไปโดยสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดเช่นผัดผักบุ้งไฟแดงก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหรือนำมาทำแกงเทโพ แกงส้ม สุกี้ เป็นต้น