ผักตระกูล CHENOPODIACEAE

บีท (Beet)

บีท (Beet)บีท (Beet) หรือ Beet Root มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Beta vulgaris var. alba บีทจัดเป็นพืชตระกูล CHENOPODIACEAE มีถิ่นกำหนดในแถบยุโรป สามารถปลูก และให้ผลผลิตได้ดีในช่วงฤดูหนาว มีทั้งเนื้อด้านในสีแดง และสีเหลือง สามารถปลูกโดยใช้เมล็ด

สภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ บีท (Beet)

บีท (Beet) หรือ Beet Root สามารถปลูกได้ตลอดปีในพื้นที่สูงกว่า 1,000 เมตร ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกบีท ควรเป็นดินร่วนปนทราย ความเป็น กรด-ด่าง ประมาณ 5.5-7.0 การระบายน้ำ และอากาศดี การปลูกในสภาพดินเหนียว จะทำให้หัวไม่โต ระหว่างการปลูกต้อง หมั่นกลบบริเวณโคนให้มิดชิด มิเช่นนั้นจะทำให้หัวมีผิวกร้าน และคุณภาพต่ำ ในสภาพดินที่ขาดธาตุโบรอน จะทำให้หัวไม่เจริญเติบโต และเกิดรอยตกกระบริเวณผิว

สำหรับอุณหภูมิดินที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดบีท คือ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเมล็ดจะงอกภายในระยะเวลา 6 วัน อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของบีท อยู่ระหว่าง 15 – 22 องศาเซลเซียส หากปลูกในสภาพอากาศเย็นจัด จะทำให้การเจริญเติบโตช้า บีทสามารถเจริญเติบโตได้ดี ในสภาพแสงปานกลาง แต่ควรได้รับแสงตลอดทั้งวัน

บีท (Beet Root) การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร

บีท เป็นพืชที่รับประทานส่วนราก ซึ่งอุดมไปด้วยโฟเลต ซี่งเป็นส่วนผสมของสารประกอบที่ได้จากกรดโฟลิก ซึ่งเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่ง ที่ทำงานร่วมกับวิตามินบี 12 นอกจากนี้ยังไม่ประกอบด้วยโปแตสเซี่ยม วิตามินซี และส่วนยอดที่เป็นใบสีเขียวเข้ม มีสารเบต้า-แคโรทีน แคลเซี่ยม และเหล็กสูง บำรุงสายตา ฟันและกระดูก มีรสชาติคล้ายปวยเหล็ง ในสลัด หรือนำมาปั่นผสมกับน้ำผลไม้

การปฏิบัติดูแลรักษา บีท (Beet Root) ในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต

การปลูก – ระยะปลูก(ต้นxแถว) ฤดูร้อน-หนาว 20×20 ซม. (25 ต้น/ตรม.ม.) ฤดูฝน 25×20 ซม. (20 ต้น/ตร.ม.)
การให้น้ำ – ให้น้ำำโดยการใช้มินิสปริงเกอร์ 1-2 วัน/ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพความชื้นในดิน
การให้ปุ๋ย – ระยะแรกใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 และ 15-15-15 หลังปลูก 7-14 วัน อัตรา 30-50 กรัม/ตร.ม. หลังจากการให้ปุ๋ยระยะแรก 20 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 30-50 กรัม/ตร.ม. ควรพ่นปุ๋ยทางใบ 7-10 วัน/ครั้ง
การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุได้ 60-80 วัน หัวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-8 ซม. เลือกหัวที่มีทรงกลม ไม่มีรอยแตกหรือรอยแผล ตัดใบออก ให้เหลือก้านใบไม่เกิน 3 ซม. ล้างให้สะอาดแล้วพึ่งให้แห้ง

โรคแมลงศัตรูในระยะการเจริญเติบโตต่างๆ ของ บีท (Beet Root)

ระยะกล้า 7-10 วัน โรครากปม , ด้วงหมัดผัก
ระยะย้ายปลูก-ตั้งตัว 10-20 วัน โรครากปม , ด้วงหมัดผัก , เสี้ยนดิน
ระยะลงหัว 20-70 วัน โรครากปม , ด้วงหมัดผัก , เสี้ยนดิน
ระยะเก็บเกี่ยว 70-95 วัน โรครากปม , ด้วงหมัดผัก , เสี้ยนดิน

2 Comments

  1. benz

    เมล็ดพันธ์สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ

  2. แซม

    ขอบคุณครับที่ให้ความรู้ แต่อยากทราบวิธี
    การเพาะกล้า และการปลูก ย้ายต้น ครับ ขอบพระคุณครับ

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น