ผักตระกูล ถั่ว

ถั่วหวาน (Sugar Snap Pea)

ถั่วหวาน ถั่วลันเตาหวาน Sugar Snap Pea
ภาพจาก http://radisada.ru/uploads/posts/2011-03/1299787555_11.jpg

ถั่วหวาน เป็นถั่วลันเตา ชนิดรับประทาน เมล็ด มีชื่อ วิทยาศาสตร์ว่า Pisum sativum อยู่ในพืช ตระกูลถั่ว (Leguminosae) ซึ่งโดยปกติ ถั่วลันเตา ชนิดรับประทาน เมล็ดจะมีฝัก เหนียวและแข็ง เมล็ดโต แต่ได้รับ การปรับปรุงพันธุ์ สำหรับการ รับประทานฝักสด มีเนื้อฝักหนา รสหวาน กรอบ

สภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของถั่วหวาน

ดิน ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกถั่วลันเตา ควรมีลักษณะร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง หน้าดินลึก และควรมี pH อยู่ระหว่าง 5.5-6.5

อุณหภูมิ ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 13-18’C หากอุณหภูมิต่ำกว่า 4’C หรือสูงกว่า 29’C จะทำให้การเจริญเติบโตชะงัก และในกรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 30’C ดอกและฝักร่วง ไม่ควรปลูก ในสภาพอากาศเย็นมีน้ำค้างแข็ง โดยเฉพาะในระยะที่ดอกบานและเริ่มติดฝัก และควรได้รับแสงตลอดทั้งวัน

การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร

ถั่วหวาน มีคุณค่าทางอาหารเหมือนถั่วลันเตาโดยทั่วไป คือ มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมาก เหมาะอย่างยิ่งต่อการบำรุงกระดูกและฟัน ฟากฝักแก่สามารถนำเมล็ดมาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น ลวกและโรยบนสลัด ผัดผักรวม ใส่ไข่ยัดไส้ ข้าวผัด เป็นต้น สำหรับฝักสดสามารถนำมาลวกรับประทานกันสเต๊ก หรือผัดไฟแรงอย่างรวดเร็ว จะมีรสหวานและกรอบ

การปฏิบัติดูแลรักษาถั่วหวานในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต

การเตรียมดิน ขุดดินและใส่ปูนขาวตามคำแนะนำจากการวิเคราะห์ดิน อัตรา 0-100 กรัม/ตร.ม. ทิ้งไว้ 10 วัน ก่อนปลูกคลุกปุ๋ย 0-4-0 อัตรา 40 กรัม/ตร.ม. กับ 12-24-12 อัตรา 25-30 กรัม/ตร.ม. ลงในดินแปลงกว้าง 1 ม.(แถวคู่)

การปลูก ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 กก./ตร.ม. รองพื้นก่อนปลูกและโรยตามร่องแถวปลูก พรวนดิน และหยอดเมล็ดโดยขีดร่องยาวตามแปลง ลึก 2 ซม. หยอดเมล็ด 1 เมล็ด ห่างกัน 6 ซม. แถวห่าง 50 ซม. (ปลูกแถวคู่) กลบดินแล้วรดน้ำ ราดแปลงด้วยเซฟวิน-85 บนแปลงป้องกันมดกินหรือขนย้ายเมล็ด
ข้อควรระวัง

 1. หยอดเมล็ดลึกจะทำให้เน่า
 2. ควรคลุกเคล้าเมล็ดด้วยไตรโครเดอร์มา หรือเอพรอน 35

การทำค้าง เมื่อปลูกได้ 10 วัน โดยปักไม้ค้างสูง 2 ม. ระยะห่าง 1 ม. ผูกเชือกช่วงละ 20 ซม. ของค้าง

การให้น้ำ ให้น้ำทุก 2-3 วัน โดยเฉพาะช่วงออกดอก หากขาดน้ำจะไม่ติดฝัก

การใส่ปุ๋ย

 • พืชอายุ 20 วัน ให้ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 30 กรัม/ตร.ม.
 • พืชอายุ 30 วัน ให้ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 30 กรัม/ตร.ม. กลบดินบางๆ แล้วรดน้ำตาม ควรกำจัดวัชพืชพร้อมการให้ปุ๋ย

การเก็บเกี่ยว เริ่มเก็บผลผลิต เมื่อมีอายุได้ประมาณ 45-70 วัน เก็บ 3 วัน/ครั้ง เป็นเวลา 15-25 วัน(ถ้าดูแลรักษาดี) ปลิดให้มีขั้วติดฝัก ไม่ควรล้างน้ำ คัดฝักเสียทิ้งและผึ่งให้แห้ง 1 คืน ก่อนบรรจุลงในตะกร้าพลาสติก

โรคและแมลงศัตรูของการปลูกถั่วหวานที่สำคัญในระยะต่างๆของการเจริญเติบโต

ระยะปลูก-ปลูกซ่อม 0-10 วัน โรคเหี่ยว, หนอนชอนใบ,

ระยะเริ่มติดดอก 25-35 วัน โรคเหี่ยว, โรคใบจุด, โรคราแป้ง, โรคเน่าเปียก, หนอนชอนใบ, เพลี้ยไฟ,

ระยะฝักเจริญเติบโต 35-45 วัน โรคเหี่ยว, โรคใบจุด, โรคราแป้ง, โรคเน่าเปียก, หนอนชอนใบ, เพลี้ยไฟ,

ระยะเก็บเกี่ยว 45-70 วัน โรคเหี่ยว, โรคใบจุด, โรคราแป้ง, โรคเน่าเปียก, หนอนชอนใบ, เพลี้ยไฟ,

3 Comments

 1. อนุสรณ์

  อยากทราบว่า เมล็ดพันธ์ถั่วหวาน มีขายที่ไหน

 2. sununt

  หอยทากชอบกัดกินต้นถั่วลันเตาหวาน ตายแทบทุกต้น ทั้งๆที่ฉีดยาฆ่าแมลงแล้ว แต่ป้องกันไม่ได้

  มีวิธีป้องกันหอยทากอย่างไร ?

 3. ชัชฎาภร

  อยากทราบว่า ที่ไหนปลูกถั่วลันเตาบ้าง

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น