การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลังนั้นมีเคล็ดลับและวิธีการปลูกอยู่ 6ขั้นตอนง่ายๆ โดยเคล็ดลับผมก็ได้สอดแทรกเข้าไปในขั้นตอนทั้ง 6ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว  ลองทำตามทั้ง 6ขั้นตอนได้เลยครับ

cassava

1.การเตรียมดิน

การเตรียมดินควรทำให้ถูกวิธี เพราะการเตรียมดินที่ถูกวิธีจะสามารถทำให้เราลดต้นทุนได้มาก โดยเริ่มจากดูสภาพดิน ถ้าหากดินที่ทำการเพาะปลูกเป็นเวลานาน ควรบำรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมักเปลือกมัน(ชนิดค้างปี)

หรืออีกวิธีหนึ่งคือ การปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนเพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆที่เหมาะสมในการปลูกมันสำปะหลัง

หลังจากนั้นให้เริ่มไถดินอย่างน้อย 2ครั้ง (ไม่ควรไถเมื่อดินแฉะหรือแห้งมากจนเกินไป) โดยการไถครั้งแรกให้ใช้ผาน3 ไถให้ลึก แล้วตากดินไว้ประมาณ 10- 20วัน เพื่อเป็นการกลบวัชพืชและหมักไว้เพื่อให้เป็นปุ๋ย หลังจากตากดินเสร็จแล้วให้ใช้ผาน7 พรวนดินต่ออีก(จำนวนครั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม) ในขณะที่ไถเสร็จดินยังมีความชื้นดีอยู่ ให้เริ่มปลูกมันสำปะหลังได้

2. การเลือกพันธุ์ ให้เหมาะสมกับสภาพดิน

ในการเลือกพันธุ์ควรเลือกพันธุ์ดีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพเนื้อดินด้วย เช่น ดินเหนียวปนร่วนควรใช้พันธุ์ห้วยบง80 หรือ ระยอง5, 7, 11 ถ้าหากดินเป็น ดินทรายปนร่วนให้ใช้พันธุ์ห้วยบง60 หรือ พันธุ์ระยอง7, 9, 72, 90 หรือ พันธุ์เกษตรศาสตร์50 และสำหรับดินด่างควรใช้พันธุ์ระยอง11หรือพันธุ์ระยอง5 จะสามารถเพิ่มผลผลิตได้

ไถดินปลูกมันสำปะหลัง

3. การปลูก

การปลูกควรปลูกเป็นตามยาว โดยให้ห่างกันประมาณ 80ซม. – 1เมตร ส่วนระยะระหว่างต้นอยู่ที่ 60-80ซม. เพื่อให้ใบชิดกันพอดี โดยปักท่อนพันธุ์ให้ลึก 8-15ซม. ใน1ไร่ควรจะปลูกได้ประมาณ 1,500-3,500 ต้น/ไร่ จะช่วยให้โรคระบาดน้อยลง เพราะถ้าหากปลูกชิดกันจนเกินไป ผลผลิตที่ได้ก็จะได้ลดลง

4. การกำจัดวัชพืช

โดยหลังจากทำการปลูกเส็จเรียบร้อย ให้ลงยาคุมวัชพืชโดยใช้ สารไดยูรอน พ่นในขณะที่ดินมีความชื้น โดยอัตราส่วน 600กรัม/น้ำ200ลิตร/1ไร่ และหลังจากวัชพืชโตให้พ่นสารพาราควอท ทำซ้ำกันโดยห่างประมาณ 30-45วัน/ครั้ง และต้องระวังไม่ให้โดนลำต้นของมันสำปะหลังด้วย

5. การใส่ปุ๋ย

หลังจากกำจัดวัชพืชเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยใช้ 25-50กิโลกรัม/ไร่ โดยการใส่ปุ๋ยควรใส่ขณะที่ดินยังชื้นอยู่

ตัดมันสำปะหลัง

6. การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

โดยอายุที่เหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังคือ 10-12เดือน โดยขณะเก็บควรสับ กิ่งก้านและใบทิ้งไว้ที่ดินเพื่อให้เป็นปุ๋ยสำหรับดินต่อไป

ขนมันสำปะหลัง