โบกาฉิ

แด่ ผู้ศรัทธาในชีววิถี มาทำปุ๋ย EM แห้ง หรือโบกาฉิ ใช้กันดีกว่า

ส่วนผสม

 1. มูลไก่(แบบแห้งแล้วนะจะลองสดๆก็ตามใจ) 1 กระสอบปุ๋ย
 2. แกลบดิบ 1 กระสอบปุ๋ย
 3. รำ 1 ปิ๊ป
 4. EM 2 ช้อนโต๊ะ
 5. กากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีการ

 • ผสมมูลไก่ กับแกลบก่อน แล้วค่อยผสมรำเข้าไป
 • ผสม EM กับการน้ำตาล แล้วรดส่วนผสมที่จะทำโบกาฉิเลย
 • ให้ความชื้นประมาณ 50 เปอร์เ็ซ็นต์
 • บรรจุส่วนผสมทั้งหมดลงกระสอบปุ๋ย
 • ในช่วง 1-4 วันแรก หมั่นกลับกระสอบเพื่อระบายความร้อนที่เกิดขึ้น
 • หลังวันที่ 4 เป็นต้นมา จะเริ่มแห้งและเย็นลง จึงสามารถนำไปใช้ได้