สูตรดินผสมเพาะกล้าผักนี้ ส่วนผสมทุกอย่างใช้อัตรา 1 ต่อ 1 ทั้งหมด

  1. ปุ๋ยหมัก(เศษพืช)
  2. ขุยมะพร้าว(ใช้ตะกร้าร่อนก่อนนะ)
  3. แกลบเผา
  4. ปุ๋ยคอก(ขี้วัว)