พริก

พริกแห้ง

วิธีทำพริกแห้ง พริกขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้าสุกเป็นสีแดง คัดที่เน่าเสียทิ้ง เด็ดก้านออก ล้างน้ำให้สะอาด นำไปลวกในน้ำร้อนที่ผสมโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ 0.2% (เตรียมโดยใช้โปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ 2 กรัม ต่อน้ำ 1 กิโลกรัม) 1-2 นาที นำไปอบหรือตากให้แห้งสนิท ปล่อยไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด แห้งและปิดสนิท จะเก็บได้นานโดยไม่มีเชื้อรา * พริกแห้ง ถ้าตากโดยใช้แสงแดด ต้องระวังฝุ่นผง หรือสิ่งสกปรกที่จะปลิวมาปะปนกับผลิตภัณฑ์