มะไฟจีนเชื่อมแห้ง (ของฝากเมืองน่าน)

Advertisements

ส่วนผสมมะไฟจีนเชื่อมแห้ง

  1. เนื้อมะไฟจีนสด 1 กิโลกรัม
  2. น้ำตาล 300 กรัม
  3. เกลือ 10 กรัม
  4. กรดซิตริค(กรดมะนาว) 3 กรัม

วิธีทำมะไฟจีนเชื่อมแห้ง

  1. มะไฟจีนสดมาล้างให้สะอาด เด็ดเอาก้านออก
  2. นำมะไฟจีนแช่ในน้ำเกลือ 2% ทิ้งไว้ 1 คืน รุ่งขึ้นบีบเอาเมล็ดออก
  3. นำเนื้อมะไฟจีน 1 กิโลกรัม มาคลุกกับน้ำตาล 300 กรัม เกลือ 10 กรัม และกรดซิตริค 3 กรัม แช่ิทิ้งไว้ 1 คืน
  4. ตักมะไฟจีนออกจากน้ำเชื่อมไปเกลี่ยบนถาด และนำไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หรือตากแดด 1 วัน แล้้วนำกลับมาแช่น้ำเชื่อมที่เหลืออยู่ทิ้งไว้ 1 คืน
  5. รุ่งขึ้น นำออกไปอบหรือตากแดดอีก ทำเช่นนี้ประมาณ 3 วัน หรือจนกระทั่งแห้งดี
  6. เก็บในภาชนะปิดสนิท

* มะไฟจีนสดมีน้ำหนักเมล็ดประมาณ 10-30%

Advertisements