ผักกาดแห้ง(ไฉ่กัว)

Advertisements

วิธีทำผักกาดแห้ง(ไฉ่กัว)

  1. ผักกาดเขียวปลี เลือกที่มีใบมากๆ และยังเขียว
  2. นำมาตัดแต่ง ล้างให้สะอาด แล้วผึ่งให้ผักเหี่ยวเพื่อลดน้ำในผัก
  3. นำมาดองในน้ำเกลือเข้มข้น 10% (ใช้เกลือ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 9 กิโลกรัม) แช่ให้ผักจมในน้ำเกลือ ใช้เวลาประมาณ 2 วัน
  4. นำผักออกมาจากน้ำเกลือ บีบน้ำเกลือออก จัดผักให้มีรูปร่างตามต้องการ แล้วจึงนำเข้าอบหรือตากให้แห้ง
  5. ผักที่แห้งแล้วจะมีเกล็ดเกลือจับอยู่เล็กน้อย
  6. เวลารับประทานให้น้ำมาล้างน้ำ ต้มในน้ำเดือดแล้วล้างน้ำอีกครั้งเพื่อลดความเค็ม แล้วจึงประกอบอาหาร
Advertisements