มะมุด (Horse Mango)

มะมุด ภาษาอังกฤษ Horse Mango

มะมุดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ : Mangifera foetida Lour

มะมุดมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นดังนี้ : มลายูแถบนราธิวาสเรียกว่า มะม่วงป่า หรือมาแจฮุแต จังหวัดกระบี่เรียกว่า มุดหรือ ส้มมุด

มะมุดมีถิ่นกำเนิดดังนี้ : มะมุดเป็นไม้พื้นเมืองของทางภาคใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะมุด : มะมุดเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 30 ถึง 40 ม. เปลือกลำต้นแตกสะเก็ดสีน้ำตาลคล้ำ ยอดเป็นทรงกระบอกหรือแผ่เป็น พุ่ม กลม เปลือกชั้นในสีน้ำตาลแดง เมื่อมีบาดแผลจะมียางสีขาวขุ่นซึมออกมาใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบคล้ายแผ่นหนังเป็นคลื่นเล็กเรียงสลับปลายกิ่ง ลักษณะแข็งกรอบผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน เป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน สีเขียวเข้มเป็นมันดอกสีชมพูอมแดงมีกลิ่นหอมเย็น ดอกมีกลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 5 อัน และ ออกเป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ตามปลายยอด ซึ่งผลเป็นรูปไข่ แกมรูปขอบขนานเนื้อหนาเมื่อสุกจะมี สี เหลืองแกมเขียว

ฤดูกาลที่เหมาะสมของมะมุด : ส่วนใหญ่ให้ผล มากในช่วงเดือนมิถุนายน

แหล่งปลูกของมะมุด : มีขึ้นมากตาม ป่าพรุทั่วไป และ ป่าดิบชื้นที่ลุ่ม โดยเฉพาะทางภาคใต้

การกินที่นิยม : ผลสุกจะมีรสเปรี้ยวอมหวาน ผลอ่อนจะมีรสเปรี้ยว นำมาทำเป็นยำส้มมุด แกงส้มปลาหรือกินเป็นผักสด