พาร์สเลย์ (Parsley)พาร์สเลย์ (Parsley) มีชื่อวิทยาศาตร์ว่า Petroselinum cripum เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Apiaceae(Umbelliferae) เป็นพืชสองฤดู แต่ปลูกเป็นพืชฤดูเดียว มีถิ่นกำเนิดอยู่ในยุโรป และแถบเมดิเตอร์เรเนียม ใช้ในส่วนของใบมาเป็นอาหาร ลักษณะใบหยิก เป็นฝอย มีกลิ่นหอม

สภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพาร์สเลย์ (Parsley)

พาร์สเลย์ (Parsley) ชอบดินที่อุดมสมบูรณ์ แสงแดดจัดบางช่วง ชอบอากาศเย็นอุณหภูมิระหว่าง 18-25 องศาเซลเซียส สามารถเริ่มเพาะในที่ร่ม หรือกลางแจ้ง แต่มีแนะนำว่าให้เพาะเมล็ดในที่ร่มก่อน ที่จะย้ายไปปลูกกลางแจ้ง โดยการเพาะเมล็ดควรให้ ดินเพาะกล้า มีความชื้นตลอดเวลา เพื่อช่วยให้เมล็ดงอก ถ้าปลูกพาร์สเลย์ (Parsley) ใกล้กุหลาบ หน่อไม้ฝรั่ง และมะเขือเทศจะช่วยป้งกันแมลงได้

สภาพของดินที่เหมาะสม ควรมี pH อยู่ระหว่าง 5.5 – 6.8 และ พาร์สเลย์ (Parsley) เป็นพืชที่ต้องการน้ำตลอดการปลูก แต่ไม่ควรให้น้ำขัง หรือมีความชื้นสูง เพราะจะทำให้เป็นโรคได้ง่าย

การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางหารของพาร์สเลย์ (Parsley)

พาร์สเลย์ (Parsley) นิยมนำใบมาตกแต่งในจานอาหารหรือชุบแป้งทอด นอกนี้จากยังนำใบพาร์สเลย์ (Parsley) สดมาเคี้ยว ทำให้ลมหายใจสดชื่น และช่วยดับกลิ่นตกค้าง เช่น กลิ่นกระเทียม นอกจากนี้ใบพาร์สเลย์ (Parsley) ยังมีวิตามิน และธาตุเหล็ก ในปริมาณพอสมควร

การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา พาร์สเลย์ (Parsley) ในระยะต่างๆของการเจริญเติบโต

 • การเตรียมกล้า เพาะกล้าในถาดหลุมขนาดใหญ่อย่างประณีต พออายุ 35 วัน ย้ายลงถุงขนาด 4×6 นิ้ว อายุ 20-25 วัน จึงย้ายปลูก
 • การเตรียมดิน แบ่งออกได้เป็นสามส่วน คือ
  1. การเตรียมแปลงเพาะกล้า ให้ทำการขุดพลิกดินแล้วตากแดดไว้ 7-15 วัน จากนั้นหว่างปูนขาว และใส่ปุ๋ยคอก(พวกมูลไก่) ในอัตราส่วนปุ๋ยคอก 300 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน เกลี่ยหน้าดินให้เรียบจากนั้นจึงหว่่านเมล็ดลงบนแปลง แล้วใช้ดินละเอียดกลบบางๆ การเพาะกล้าสามารถทำได้ในกระบะเพาะ และการเพาะกล้าในถุง
  2. การเตรียมดินลงถุงเพื่อย้ายกล้าชำ ใช้ดินร่วนผสมกับมูลไก่อัตรา 2:1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำมากรอกลงถุงพลาสติก ขนาด 4×6 นิ้ว
  3. การเตรียมแปลงปลูก หว่านปูนขาว แล้วขุดดินตากแดดทิ้งไว้ 7-15 วัน ใช้ปุ๋ยคอกอัตราเท่าการเตรียมแปลงเพาะกล้า ค่า pH 5.5-6.8
 • การปลูก นำต้นกล้าที่ชำในถุงแล้ว 20-25 วัน ลงปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ โดยมีระยะห่างต้นและระหว่างแถว 20×20 เซนติเมตร
 • การให้น้ำ ถ้าให้น้ำระบบน้ำหยดจะดีกว่า เพื่อหลักเลี่ยงน้ำเปียกใบ
 • การให้ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 46-0-0 และ 15-15-15 อัตราส่วน 1:2 เมื่อ 7-10 วัน หลังจากย้ายปลูก ขุดรอบต้นลึก 2-3 เซนติเมตร โรยปุ๋ยแล้วกลบดินพร้อมรดน้ำ หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 1 สัปดาห์ ให้ปุ๋ย 15-15-15 สลับกับ 13-13-21 ทุก 15-20 วัน จนหมดฤดูกาลผลิต (3-6 เดือน) ถ้าปรากฏใบเหลือง อันเนื่องจากธาตุอาการ ใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 30 กรัม/ตร.ม.
 • การเก็บเกี่ยว เริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังจากปลูกแล้ว 60-80 วัน การเก็บจะปลิดก้านใบ โดยปลิดก้านที่อยู่ด้านนอกก่อน โดยใช้มือค่อยๆ ดึงก้านใบจากต้น ในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง จะเหลือก้านใบไว้ 2-3 ใบ ต่อหนึ่งต้น หลังจากเก็บครั้งแรกแล้ว ประมาณ 15-20 วัน ต้นพาร์สเลย์ก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่ ก็ทำการเก็บครั้งที่ 2,3,4 ต่อไปเรื่อยๆ ใน 1 รุ่น จะเก็บเกี่ยวได้ 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

โรคแมลงศัตรูที่สำคัญในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตของ พาร์สเลย์ (Parsley)

 • ระยะกล้า 55-60 วัน โรคใบจุด
 • ระยะย้ายปลูก-ตั้งตัว 55-56 วัน โรคใบจุด
 • ระยะเก็บเกี่ยว 100-280 วัน โรคใบจุด