ผักแว่น (Water Fern)

ผักแว่น ภาษาอังกฤษ : Water Fern

ผักแว่นมีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ : Marsilea crenata Presl.

ชื่อเรียกกันทั่วไป : คือผักแว่น แต่ทางภาคใต้เรียกว่าผักลิ้นปี่

ผักแว่นมีถิ่นกำเนิดดังนี้ : ถิ่นกำเนิกอยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักแว่น : ผักแว่น เป็นพืชประเภทเฟิร์น มีลำต้นเลื้อยขนานยาวไปกับพื้นดิน สามารถเกาะติดอยู่บนพื้นดินหรืออยู่ในน้ำก็ได้ ลักษณะค่อนข้างกลม ซึ่งลำต้นอ่อนจะเป็นสีเขียว แต่เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาล มีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม ลำต้น และ มีรากงอก ที่ลำต้น ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 4 ใบ ใบย่อยจะมีรูปร่างลักษณะคล้าย รูปลิ่ม หรือ รูปสามเหลี่ยม ใบย่อยไม่มีก้านใบ มีสปอร์สีดำรูปรี คล้ายเมล็ดถั่วเขียว หรือรูปขอบขนาน ออกที่โคนก้านใบ โคนใบสอบ ขอบใบหยักเล็กน้อยหรือขอบใบเรียบ ก้านใบยาวแผ่นใบเรียบไม่มีขน ใบแตกออกจากตรงกลาง ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมด ซึ่งรวมกันเป็นลักษณะกลม

ฤดูกาลที่ดีของผักแว่น : เถาอ่อนและยอดอ่อน จะ ออกใน ช่วง ฤดูฝน โดยเฉพาะ ช่วง เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน

แหล่งปลูกส่วนใหญ่ : ผักแว่นสามารถขึ้นเองตามธรรมชาติ ในร่องสวน ในน้ำ ที่ชื้นแฉะ หรือตามท้องนา

การกินผักแว่น ดังนี้ : เถาอ่อนและยอดอ่อน กินเป็นผักสด แกล้มกับลาบ ส้มตำ และจิ้มน้ำพริก หรือนำใบอ่อนมาแกงก็ได้

คุณประโยชน์และสรรพคุณทางยาของผักแว่น : ทั้งต้น กินแก้ไข้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ดีพิการ และดับพิษ หรือ ใช้สมานแผลในช่องปากและลำคอ

คุณค่าทางอาหารของผักแว่น 100 กรัม

  1. ให้พลังงาน 15 กิโลแคลอรี่ (Kcal)ประกอบด้วย
  2. แคลเซียม 48 มิลลิกรัม (mg)
  3. เส้นใย 3.3 กรัม (g)
  4. เหล็ก 25.2 มิลลิกรัม (mg)
  5. วิตามินบี 1 0.10 มิลลิกรัม (mg)
  6. วิตามินเอ 12166 IU
  7. วิตามินบี 2 0.27 มิลลิกรัม (mg)
  8. วิตามินซี 3 มิลลิกรัม (mg)
  9. ไนอะซิน 3.4 มิลลิกรัม (mg)

ผักแว่น,ผักแว่น ภาษาอังกฤษ,ผักแว่น คุณค่าทางอาหาร,ผักแว่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์,การปลูก ผักแว่น,ผักแว่น ชื่อทางวิทยาศาสตร์,ผัก พื้นบ้าน ภาค เหนือ,เฟิร์น สาย พันธุ์ ต่างๆ,ใบ clover