ผักตระกูล ผักหวานป่า

ผักหวานป่า

ผักหวานป่า ผักหวานป่า เป็นพืชในวงศ์ Opiliaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Melientha suavis Pierre ชาวบ้านแถวจังหวัดสุรินทร์เรียก ผักหวานชื่อที่เรียกกันทั่วไป คือ ผักหวาน ซึ่งอาจสับสนกับผักหวานบ้านที่จะกล่าวถึงในตอนท้าย ผักหวานป่า เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นที่โตเต็มที่อาจสูงถึง 13 เมดร แค่ที่พบโดยทั่วไปมักมีลักษะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก หรือเป็นไม้พุ่ม เนื่องจากมีการหักกิ่ง เด็ดยอด เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิ่งและยอดอ่อนซึ่งเป็นส่วนที่ใช้บริโภค ใบของผักหวานป่าเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ใบอ่อนรูปร่างแคบรี ปลายใบแหลม สีเขียวอมเหลือง ใบแก่เต็มที่รูปร่างรีกว้าง ถึงรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ใบสีเขียวเข้ม เนื้อใบกรอบ ขอบใบเรียบ ปลายใบมน ขนาดของใบประมาณ 2.5-5 ซม. x 6- 12 ซม. ก้านใบสั้น ช่อดอกแตกกิ่งก้านคล้ายช่อดอกมะม่วงหรือลำใย และเกิดตามกิ่งแก่ หรือตามลำต้นที่ใบร่วงแล้ว ดอกมีขนาดเล็กเป็นตุ่มสีเขียวอัดกันแน่นเป็นกระจุก ขณะที่ยังอ่อนอยู่ ผลเป็นผลเดี่ยว ติดกันเป็นพวง เหมือนช่อผลของมะไฟหรือลางสาด แต่ละผลมีขนาดประมาณ 1.5 x 2.5 ซม. ผลอ่อนสีเขียวมีนวลเคลือบ และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงหลืองอมส้ม เมื่อผลสุกแต่ละผลมีเมล็ดเดียว

การขยายพันธุ์ผักหวานป่า การขยายพันธุ์ผักหวานป่าที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันคือ วิธีการเพาะเมล็ด เนื่องจากวิธีการอื่น ๆ เช่น การตอน การตัดชำ มีเปอร์เซ็นต์การออกรากด่ำมาก และใช้เวลานานไม่น้อยกว่า 4 เดือน จึงจะออกราก รวมทั้งจำนวนกิ่งที่ได้น้อย เนื่องจากต้นแม่พันธุ์หายาก การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดจึงเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลมากที่สุด โดยมีเงื่อนไขและวิธีปฎิบัติ ดังนี้

 1. คัดเฉพาะผลผักหวานป่าที่สุดและสดใหม่เท่านั้น
 2. แยกเนื้อหุ้มเมล็ดทิ้ง และขัดล้างเมล็ดให้สะอาดด้วยตะแกรง หรือภาชนะที่มีผิวหยาบ เช่นในกระดังหรือเข่งไม้ไผ่ ควรใส่ถุงมือยางขณะทำงานเนื่องจากเนื้อหุ้มเมล็ดมีสารที่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
 3. นำเมล็ดที่ขัดสะอาดแล้วแช่น้ำ แยกเมล็ดที่ลอยน้ำออก
 4. นำเมล็ดที่จมน้ำขื้นผื่งพอสะเด็ดน้ำ คลุกด้วยยากันราให้ทั่ว แล้วนำขึ้นเกลี่ยในกระด้งหรือตะแกรงให้เป็นชั้น หนาไม่เกิน 1 นิ้ว คลุมตะแกรงด้วยกระสอบป่าน ที่ชุบน้ำหมาด ๆ เก็บไว์ในที่ร่ม 2-3 วัน
 5. ดรวจดูเมล็ด ถ้าเปลือกเมล็ดเริ่มแตกร้าว ให้นำไปเพาะในถุงพลาสติกที่มีความลึกไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
 6. วัสดุที่ใช้เพาะได้ผลดีควรใช้ดินลูกรัง ทรายหยาบ และปุ๋ยคอกเก่า หรือใบไม้ผุ ร่อนด้วยดะแกรงตาถี่ครื่งเซนดิเมตร ผสมกันในอัตราส่วน 1:1:1 โดยปริมาตร
 7. วิธีเพาะให้กดเมล็ดด้วยนิ้วมือพอให้เมล็ดจมเสมอผิวดิน หรือโผล่พ้นผิวดินเพาะเล็กน้อยนำไปไว้ไตัร่มเงาที่มีความเข้มแสง ประมาณ 40-50 %
 8. ดูแลรดน้ำให้พอวัสดุเพาะชื้น ระวังอย่าใหัแฉะ

ในช่วงเดือนแรกผักหวานป่าจะมีการพัฒนาของระบบรากอย่างรวดเร็ว เมื่อเข้าเดือนที่สองจึงเริ่มทะยอยแทงยอดขึ้นพ้นดินให้เห็นบ้าง หลังจากเพาะได้ 2 เดือนครึ่ง ต้นผักหวานป่าจะสูงประมาณ 5 -10 ซม.หลังจากนี้อาจใช้ปุ๋ยเกร็ดสูตร 15-15-15 ผสมน้ำฉีดพ่นกล้าทุก 2 สัปดาห์ การเจริญเติบโตของลำต้นเหนือดินในปีแรกจะช้ามาก

ผักหวานป่า

การปลูกและบำรงรักษาผักหวานป่า ควรเริ่มเตรียมหลุมปลูกในช่วงหลังสงกรานต์ โดยขุดหลุมขนาด 50X50 ซม.รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณครึ่งปี๊บ คลุกเคล้าผสมกับหน้าดิน โดยลงหลุมทิ้งไว้ 2-3 อาทิตย์ในขณะเดียวกันก็เริ่มสร้าง ความแข็งแรงให้ต้นกล้าก่อนย้ายปลูกลงหลุม จริงด้วยการรดน้ำให้น้อยลง ให้ต้นกล้าได้รับ แสงแดดเพิ่มขี้นทีละน้อย ละลายปุ๋ยโปแตสเซียมในเตรท ความเข้มขันไม่เกิน 2 % (1 กรัมต่อน้ำ 50 ลิดร) รดต้นกล้าก่อนย้ายปลูก ประมาณ 2 อาทิตย์และงดให้น้ำ 1 วัน ล่วงหน้าก่อนย้ายปลูก

ในการถอดถุงพลาสติกเพื่อนำกล้าลงปลูกในหลุม ต้องระวังอย่าให้กระเปาะดินแตกหักหรือรากขาด เพราะจะทำให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเดิบโตเป็นเวลานาน การปลูกควรให้ต้นกล้าสูงกว่าปากหลุมประมาณ 5 ซม. แล้วพูนดินกลบโคนขึ้นโดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำขังในหลุมปลูกเมื่อมีการให้น้ำหรือฝนตก จากนั้นหว่านเมล็ดถั่วเขียวเป็นวงรอบหลุมให้ห่างจากต้นกล้าประมาณ 15-20 ซม. เพื่อให้ต้นถั่วเป็นพี่เลี้ยงในระยะแรก ก่อนสิ้นฤดูฝนประมาณเดือนกันยายน ให้หว่านถั่วมะแฮะ หรือพืชตระกูลถั่วที่มีลำต้นสูงและไม่ทิ้งใบช่วงฤดูแล้ง โดยหว่านเป็นวงรอบห่างจากต้นผักหวานป่า รัศมี 70-100 ซม. เพื่อให้เป็นไม้บังร่มในช่วงฤดูแล้ง ระยะปลูกผักหวานป่าควรใช้ระยะ 2-3 X 2-3 เมตร โดยเลือกสภาพที่ดินที่ลาดเอียงเล็กน้อย หรืออาจปลูกแซมในส่วนที่ค่อนข้างแห้งแล้งได้ เช่นในสวนป่าสัก ผักหวานป่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี จึงเจริญเติบโตถึงระยะเริ่มเก็บผลผลิตได้ การใส่ปุ๋ยกระตุ้นการเจริญเติบโต ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยที่หมักจนสลายตัวดีแล้ว หว่านกระจายโดยรอบโคนต้นในรัศมี 50 ซม. ต้นละ 1 ปี๊บในช่วงฤดูฝนปีละครั้ง ห้ามใช้จอบขุดพรวนรอบโคนต้น หากต้องการกำจัดวัชพืชให้ใช้ วิธีถอนหรือใช้มีดฟันให้ราบ เพื่อป้องกันรากผักหวานไม่ให้กระทบกระเทือน

การกระตุ้นยอดอ่อนเพื่อเก็บจำหน่าย เมื่อผักหวานป่าเจริญเติบโตเต็มที่ ก็เริ่มทำการตัดแต่งกิ่ง โดยหักปลายกิ่งแขนงทิ้งให้เหลือยาว 15-20 ซม. รูดใบแก่บางส่วนทิ้งให้เหลือติดกิ่งละ 3-4 ใบ พร้อม ๆ กับการให้น้ำพอดินชื้น เมื่อยอดแตกออกมายาวประมาณ 15-25 ซม. ก็ตัดออกและมัดเป็นกำส่งจำหน่ายได้ หลังจากตัดยอดออกจำหน่ายแต่ละครั้ง ให้ใส่ปุ๋ยคอกต้นละ 1-2 ปี๊บหว่านรอบโคนต้นพร้อมกับให้น้ำ เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ไดยเร็วต่อไป

ต้นผักหวานป่า

การย้ายต้นกล้าผักหวานป่าแบบล้างราก เนื่องจากในปัจจุบันพบว่า มีการจำหน่ายต้นกล้าเพาะเมล็ดจำนวนมาก ซึ่งมีปัญหาในการขนส่ง เนื่องจากน้ำหนักมากและเปลืองพื้นที่ จากผลการทดลองหาแนวทางส่งกล้าให้ได้จำนวนมากขึ้น และมีอัดราการชำรอดสูงอาจทำไต้ ดังนี้

 1. เพาะต้นกล้าในแปลงที่ทำด้วยอิฐก่อขนาด 1 x 5 เมตร ลึก 60 ซม. ใช้วัสดุเพาะดินลูกรัง ทรายหยาบ และปุ๋ยหมักอัตราส่วน 1:1:1 หรือ 1:1:2 โดยปริมาตร ร่อนด้วยตะแกรงตาถี่ครึ่งเซนติเมตรผสมกัน คลุมแปลงเพาะให้ได้รับแสงประมาณ 40-50%
 2. เมื่อกล้าผักหวานป่า งอกสูงประมาณ 5-10 ซม. หรือก่อนการส่งกล้าให้ลูกค้าประมาณ 2 อาทิตย์ ให้เริ่มกระตุ้นให้ต้นกล้าแข็งแรงเช่นเดียวกับก่อนการย้ายปลูกลงหลุม
 3. เมื่อครบกำหนดให้ขุดต้นกล้าออกจากแปลง ระวังอย่าให้รากขาด ล้างดินออกจากรากให้สะอาด โดยใช้สายยางฉีดน้ำพร้อมกับตัด ส่วนเหนือดินทิ้งให้เหลือตอสูงประมาณ 5 ซม.
 4. นำต้นกล้าที่ล้างรากและตัดต้นทิ้งแล้วไปแช่ในน้ำยากันรา ประมาณ 15-20 นาที นำขึ้นผึ่งพอหมาด
 5. นำกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ซึมซับน้ำได้ดี มาแบ่งเป็นคู่ ๆ ซ้อนกัน 2 ชั้น โรยด้วยขุยมะพร้ามชื้นหรือแกลบดำที่ปราศจากเชื้อโรค (อาจเตรียมได้โดยการอบหรือนึ่ง หรือราดด้วยยากันราก่อนนำมาใช้) ให้เป็นแถบยาวบาง ๆ ความกว้างของแถบเท่ากับ ความยาวของรากต้นกล้า ต้องระวังวัสดุที่ใช้อย่าให้แฉะ
 6. นำกล้าผักหวานป่าประมาณ 50 กล้า วางเรียบบนแถบวัสดุรักษาความชื้น อย่าให้กล้าซ้อนกัน
 7. ม้วนกระดาาหนังสือพิมพ์ห่อต้นกล้าให้เป็นแท่งกลมพอหลวม ๆ เหมือนห่อโรตี ปิดหัวท้ายห่อ ฉีดด้วยยากันราให้กระดาษเปียกพอหมาด ๆ
 8. บรรจุในถุงพลาสติกที่เจาะรูระบายอากาศ ปิดปากหลวม ๆ แล้วบรรจุลงกล่องกระดาษลูกฟูกซึ่งเจาะรูด้านข้างและกั้นเป็นช่อง ๆ ภายในด้วยกระดาษลูกฟูก โดยวางในแนวตั้งพอหลวม ๆ
 9. ผนึกภายนอกลังตรงรอยต่อด้วยเทปกระดาษ โดยเว้นช่องระบายอากาศไว้แล้วนำไปส่งไปรษณีย์
 10. การส่งแบบล้างรากเช่นนี้ ต้นกล้าจะทนทานได้นานประมาณ 8-10 วัน โดยมีอัตราการรอดตายสูง 80% ทั้งนี้เมื่อได้รับต้นกล้าแล้วต้องรีบชำทันที และเลี้ยงในสภาพแสง 40-50% พร้อมกับให้ชื้นอย่างสม่ำเสมอในระยะแรกๆ
 11. หลังย้ายชำแล้วอาจราดด้วยสารสตาร์ทเตอร์ ซึ่งมีขายทั่วไปในท้องตลาดตามอัตราที่แนะนำในฉลาก
 12. ข้อพึงระวังในการส่งกล้าแบบนี้ จะต้องระวังเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ และรากต้องไม่ขาด การห่อและการบรรจุลังต้องไม่แน่นเกินไปและต้องเจาะช่องระบายอากาศ

คุณค่าทางโภชนาการของผักหวานป่า ผักหวานป่าจัดเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแหล่งโปรตีน วิตามินซี และพลังงาน นอกจากนี้ยังมีปริมาณเยื่อใยพอสมควร ช่วยในการขับถ่ายให้ดีขึ้น ในยอดและใบสดที่รับประทานได้ 100 กรัม ประกอบด้วยน้ำ 76.6 กรัม โปรตีน 8.2 กรัม คาร์โบไฮเดท 10 กรัม เยื่อใย 3.4 กรัม เถ้า 1.8 กรัม แคโรทีน 1.6 มก. วิตามินซี 115 มก. และค่าพลังงาน 300 กิโลจูล (KJ)

อย่างไรก็ตามการบริโภคผักหวานป่าควรปรุงให้สุกเสียก่อน เนื่องจากการบริโภคสด ๆ ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดการเบื่อเมาเป็นไข้ และอาเจียนได้

การนำผักหวานป่ามาปรุงอาหารนั้นใช้ได้ทั้งส่วนที่เป็นยอดและใบอ่อน นำช่อผลอ่อน ๆ สำหรับผลแก่อาจลอกเนื้อทิ้งนำเมล็ดไปต้มรับประทานได้เช่นเดียวกับเมล็ดขนุน มีรสหวานมัน การปรุงอาหารจากผักหวานป่า นอกจากต้ม ลวก เป็นผักจิ้มน้ำพริกแล้ว อาจนำไปทำแกง แกงเลียง หรือต้มจืดได้ เช่นกัน

เมนูผักหวานป่า

อาหารที่ปรุงด้วยผักหวานป่า
-แกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดง
-แกงเลียงผักหวานป่า
-ต้มจืดผักหวานป่า

ภาพจาก: wikipedia.org  (Rau sắng.jpg: Viethavvh, Takeaway)

47 Comments

 1. ิbeer

  คือว่า ผมสนใจในการปลูกมากๆ ไม่ทราบพอจะหาซื้อเมล็ดหรือต้นกล้าได้ยังไงครับ

 2. ครูอ่าง

  เริ่มปลูกมาหลายปีแล้ว ลองผิดลองถูก เพิ่งจะได้แนวทาง ท่านที่สนใจ อยากทราบวิธีปลูก อยากได้ต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ ติดต่อได้นะครับ ตามMail หรือ โทร.089-9982193

 3. ประกอบ แม่ขมิ้น

  มีเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่า จำหน่ายช่วงประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี ราคา 100 เมล็ด แถม 40 เมล็ด 300 บาท ไม่รวมค่าส่ง EMS รับประกันความงอก 100 % ไม่งอกคืนเงิน หรือส่งใหม่ให้ฟรี เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ pakwanpa.com/home.html และ pakwapa.com หรือติดต่อคุณประกอบ แม่ขมิ้น 0899811411 อีเมล์ prakob_0007(at)hotmail.com ครับ

 4. มีกล้าผักหวานป่าขายครับ

  ผมเพาะกล้าผักหวานป่าไว้ที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2000 กว่าต้น พร้อมปลูก ขาย กล้าละ 25 บาท ถ้ามารับเองมีลดแลกแจกแถมเพียบครับ ถ้ามาจากต่างจังหวัดจะพาไปเที่ยว และเลี้ยงข้าวด้วยครับ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าครับ แม็ค 089-7559751

  sakunchai@hotmail.com

  ตอนนี้มีคนมาขนไปเกือบหมดแล้ว เหลือประมาณ 500 กล้าครับพี่น้อง

  แม็ค 089-7559751

 5. โชค

  กำลังจะตอน กิ่งผักหวานป่า ท่านใด สนใจ กิ่งตอนกรุณาโทรมาที่ 0850543898 เพื่อวางแผนการตอนครับ

 6. เบญจพร

  จำหน่ายต้นกล้าผักหวานป่าจำนวนมาก
  สนใจ ติดต่อได้ที่ 088-1487940 085-4242993
  อยู่ที่ 42 ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรีค่ะ

 7. พยุงพร อินตากาศ

  ผมทดลองปลูกผักหวานป่า และเพาะกล้าผักหวานป่า ปัจจุบันมีกล้าผักหวานเพื่อจำหน่ายประมาณ 3000 กล้า หากสนใจ ติดต่อได้ ที่ บ้านท้องฝาย เลขที่ 5/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 082-8986518

 8. zazanzza

  สรรพคุณของผักหวานป่า

 9. น้ำฝน

  อยากทราบว่าพื้นที่ อ.สูงเนิน โคราช เหมาะที่จะปลูกผักหวานป่าปฃหรือเปล่า

 10. น้ำฝน

  อยาได้ต้นกล้าผักหวนป่า ใครมีจำหน่ายที่โคราช ช่วยติต่อ ที่ 085-3144418

 11. จินนี่

  ผักหวานป่าใช่ผักสวนครัวป่ะ

 12. Anonymous

  ที่โคราชมีครับ 0842801722

 13. หนึ่ง

  hs3tpl@hotmail.com หรือ 083-3731-181

 14. เล็ก

  ชอบกินมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยคะ

 15. นุช

  อยากทราบว่า ที่สกลนครจะหาซื้อผักหวานได้จากที่ไหน ที่ไม่ไกลจากบ้านนัก เพราะตอนนี้สนใจที่จะปลูกผักหวาน
  ขอขอบคุณค่ะ
  นุช 081-8937156

 16. หมี ห้วยขี้นก

  ที่แม่พริก ลำปาง ผักหวานป่าเยอะมาก แม่พันธ์หลายๆต้นสูงเท่าตึก2-3ชั้น ผมก็ทดลองปลูกเยอะเหมือนกัน แต่เสียดายมาเกาหลีก่อน กลับจากเกาหลีคงได้มีโอกาศเริ่มโครงการอย่างจริงจัง

 17. บัวชอนเถิน

  มีกล้าผักหวานขายที่บ้านเลขที่ 149 สบคือ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

 18. อั๋น เทวา

  ผมเรียนอยู่ เกษตรสุพรรณ อยู่ ปวช.3ครับ
  ผมกำลังจะทำโครงการคับ คิดได้ว่า จะทำโครงการ เพาะชำผักหวานป่าเพื่อจำหน่าย อ่ะคับ
  แต่ในช่วงนี้ไม่มีเมล็ด เลยอ่ะคับ แต่ที่อำเภอ ด่านช้าง มีต้นผักหวานเยอะมากเลยคับ
  ผมคิดว่า จะทดลองนำกิ่งและรากมาชำแล้วตอนดูคับ เผื่อจะได้ผลดี ถ้าใครมีไอเดียดีๆๆช้วยแนะนำด้วยนะคับ
  081-2977370 ขอบคุณครับ

 19. Anonymous

  ผมเพาะต้นกล้าผักหวานป่าด้วยเมล็ด ถุงยาว 8 นิ้ว อยู่ที่เชียงใหม่ พร้อมจำหน่ายราคาถูก ๆ ครับ ตอนนี้เหลือเพียง 500 กว่าต้นแล้วครับ
  สนใจติดต่อได้ที่ 086-1926288

 20. จตุพร พรหมพรรณ

  ผักหวานป่ามันเป็นยังไงหรือครับ ทำไมคนถึงชอบหาซื้อมากินกันจัง ถ้ามันหายากก็ไม่นำมันลงมาจากป่า มาปลูกที่พื้นดินสวนเลยไม่ได้หรือครับ แพงก็แพง

 21. น้อม แก่นจันทร์

  ผม อยู่อุบล กำลังหัดปลูก ถ้ารอดก็คงดี ลองปลูกแค่ 10ครับ

 22. ครูอ่าง พะเยา

  ช่วงปลายเมษา ต้นพฤษภา เมล็ดผักวานจะสุก ใครอยากลองนำไปปลูกติดต่อมานะครับ สั่งให้ได้ แต่ต้องมารับเอง 0899982193 ครูอ่างครับ

 23. ต้น

  สนใจอยากปลูกผักหวานครับ
  ที่ชัยภูมิมีเม็ดหรือต้นพันธุ์ขายรึป่าวครับ
  ใครรู้ช่วยติดตอกลับด้วยนะครับ
  0861579425
  ขอบคุณครับ

 24. ประกอบ แม่ขมิ้น

  สนใจปลูกผักหวานป่าเข้าไปดูรายละเอียดที่ http://www.pakwanpa.com ครับ

 25. ครูอ่าง พะเยา

  เมล็ดผักหวาน มีจำหน่ายแล้วครับ ล้างเนื้อออกคลุกยาป้องกันเชื้อรา ราคาเม็ดละ 3 บาท ค่าส่ง 70 บาท จัดส่งทั่วประเทศ
  สนใจ ติดต่อครูอ่าง 089-9982193 ด่วน .. จำนวนจำกัดครับ
  เลขที่บัญชี กรุงไทย สาขาปง 523-1-07813-1
  กสิกรไทย สาขาจุน 305-2-28707-2
  โอนแล้วโทรแจ้งที่อยู่ หรืโพสต์ในเวปนี้ได้ครับ

 26. NINE_a

  ท่านใดสนในอยากได้ต้นพันธ์ผักหวานป่าจากอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ติดต่อผมได้นะครับ ราคาไม่แพง อดิเรก 086-6674451 ผมมีเยอะ จองต้นพันธุ์ได้เลยครับ

 27. ป้ายนต์ สร่างโศก

  มีสวนผักหวานป่าให้ชม ไม่มีบริการจัดส่ง ประสบการณ์ในอาชีพชาวสานผักหวานป่า 35 ปี ที่อยู่เขตตำบลสร่างโศกติดหนองบัว มีครบตั้งแต่ต้นอายุเริ่มปลูกถึงอายุเกิน 100ปี (อายุ 1 ปี สูงเกินเอว ก็มีให้ชม ไม่หวงความรู้ เป็นวิทยาทาน)087-4020625 คุณอรุณ ต้องการให้ผักหวานป่าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย รสชาติที่เป็นสุดยอดผัก……

 28. ครูอ่าง

  เมล็ดผักหวาน มีจำหน่ายแล้วครับ ล้างเนื้อออกคลุกยาป้องกันเชื้อรา ราคาเม็ดละ 3 บาท ค่าส่ง(EMS) 70 บาท
  จัดส่งทั่วประเทศ
  สนใจ ติดต่อครูอ่าง 089-9982193 ด่วน .. จำนวนจำกัดครับ
  เลขที่บัญชี กรุงไทย สาขาปง 523-1-07813-1
  กสิกรไทย สาขาจุน 305-2-28707-2
  โอนแล้วโทรแจ้งที่อยู่ หรือโพสต์ในเวปนี้ได้ครับ
  คุณพลไพฑูรย์ นครราชสีมา คุณพิศมัย มหาสารคาม ส่งให้แล้วครับ
  คุณสามารถ ยโสธร คุณประเสริฐ พัทลุง สายๆวันนี้จะส่งให้นะครับ

 29. คนสระบุรี

  จำหน่ายต้นกล้าผักหวานป่ายอดเหลือง 100%เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆ มีเท่าไรก็ไม่พอกับความต้องการของตลาด
  ราคาตั้งแต่ถุงละ 10บาท/2เม็ด – 25บาท
  สนใจ ติดต่อได้ที่ 085-6631881
  อยู่ที่ 75 ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรีค่ะ
  ปล.ปี2554 ขายหมดแล้วจ้า
  ใครสนใจเริ่มสั่งจอง ปี 2555 ล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะ จะได้จัดคิวให้ก่อน

 30. นุชดา ทองสา

  เมล็ดผักหวานป่า สุก ลงจากเขา 1-2 วัน เมล็ดละ 2 บาท 500 เมล็ดขึ้นไปเมล็ดละ 1.50 บาท
  ถึง สิ้นเดือน พฤษภาคม 54 เท่านั้น สนใจติดต่อ นุชดา ทองสา 088-5311159
  มีแปลงสาธิต ให้ชมที่ ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 1 ปี ได้ 1 ฟุต พร้อมเทคนิคปลูกให้ติด
  จากแหล่ง : อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เทือกเขาภูพาน
  บ้านพักสวัสดิการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 343 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  เลขที่บัญชี 4241451586 ธ.กรุงไทย สาขาถนนมะลิวัลย์
  ค่าจัดส่ง ทางรถทัวส์ กล่องละ 100 บาท (เหมาจ่าย)
  ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ราคาตามจริง
  สำหรับต้นกล้า ประมาณ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ต้นละ 15 บาท 500 ต้นขึ้นไป ต้นละ 13 บาท 800 ต้นขึ้นไป ต้นละ 10 บาท

 31. นุชดา ทองสา

  ขอความกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ค่ะ
  เนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้net
  นุชดา ทองสา

 32. รัชนี มะลิขาว

  มีชาวบ้านข้าไปหาของป่า ที่จังหวัดลำพูน ไปเจอต้นผักหวานขนาดใหญ่ที่มีไหลของผักหวานคือรากที่มีต้นออ่นงอกออกมาตามพื้นดินแล้วเค้าขุดมาขายไหลละ 10บาทราคาตามขนาด ตอนนี้ปลูกแล้ว ไม่ทราบว่าจะมีเปอร์เซนต์งอกหรือเปล่า เด็ดผักหวานขายมาหลยเดือนแล้ว ขีดละ 20บาทมี 9ต้นขายได้เป็นเงิน 24000 บาท

 33. ชัยรัตน์

  จำหน่ายต้นกล้าผักหวานปี 2554 ที่เทพารักษ์ สมุทรปราการ มีไร่อยู่ที่เพชรบูรณ์ ประมาณ 10 ไร่ ไร่แรกอายุ 2 ปี ไร่ที่ 2 อายุ 1 ปี ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สนใจติดต่อได้ที่ 0899909976 ขอบคุณครับ

 34. ครูอ่าง

  ท่านที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสพการณ์อีกทางนะครับ takpho.p@hotmail.com
  สำหรับท่านที่สั่งล๊อตสุดท้ายของปีนี้ ยังมีลุ้นนะครับ ยังไงจะส่งข่าวนะครับ

 35. กิจ

  มีกล้าผักหวานจำหน่าย
  อยู่กำแพงเพชร
  ติดต่อ 0862052954

 36. นุชดา ทองสา

  ขออนุญาต เจ้าของบอร์ด ประชาสัมพันธ์
  ต้นกล้าผักหวานป่าราคาถูก ปี 54 (ต้นละ 7-10 บาท)
  สนใจติดต่อ นุชดา ทองสา 088-5311159
  รุ่นถั่วงอก ขนส่งง่าย ไม่ช้ำ เริ่ม 16 มิถุนายน – ปลาย มิ.ย. เท่านั้น

 37. นุชดา ทองสา

  ขออนุญาต เจ้าของบอร์ด ประชาสัมพันธ์
  ต้นกล้าผักหวานป่าราคาถูก ปี 54 (ต้นละ 7-10 บาท)
  สนใจติดต่อ นุชดา ทองสา 088-5311159
  รุ่นถั่วงอก ขนส่งง่าย ไม่ช้ำ เริ่ม 16 มิถุนายน – ปลาย มิ.ย. เท่านั้น
  บ้านพักสวัสดิการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
  ห่างจากถนนมิตรภาพ 3 กม. ตรงข้ามบริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด ขอนแก่น
  พร้อมเทคนิคการปลูก มีแปลงสาธิตที่ปลูกได้ผลดีให้เยี่ยมชม
  ซื้อจำนวนมากลดได้ 100 ต้น แถม 2 ต้น
  มีไม้หลัก (สำหรับเป็นพี่เลี้ยงต้นกล้าผักหวานจำนวน เช่น แคร์บ้าน น้อยหน่า ไม้ป่าอื่นๆ ต้นละ 5 บาท)
  ยินดีให้คำแนะนำปรึกษา จากตาเสงี่ยม ทาเวียง (คุณพ่อ) ซึ่งค้นคว้า ทดลอง เสาะหาวิธีการปลูกมากว่า 10 ปี
  ตั้งแต่วิธีล้อมต้น ทุบราก ปลูกด้วยเมล็ด การตอน ฯลฯ จนกระทั้งได้วิธีที่ใกล้เคียงธรรมชาติและได้ผลมากที่สุด
  สนใจโทรมานะค่ะ ช่วยคุณตาเสงี่ยม ที่อายุ 60 แล้ว เกษียณจากการทำนาทำไร่ อาชีพหลัก คือเลี้ยงหลาน
  มาประกอบอาชีพเสริมคือ เพาะกล้าไม้ขาย ขอบคุณคะ

 38. ื่่jakarin

  รบกวนครูอ่าง ด้วยครับ..ผมปลูกที่กาฬสินธุ์3ไร่ ปลูกพืชพี่เลี้ยง/คลุมดินต้นกะเพรากับถั่วเขี่ยวถูกมั้ยครับ..คิดว่า?ชี้แน่ะด้วยครับ…ขอบคุณครับjakarin_pansa@hotmeil.com

 39. ออมสิน

  มีต้นกล้าผักหวานป่าขายที่กาฬสินธุ์ ราคา10-15บาท พร้อมมีสวนผักหวานป่า สวนไผ่ ให้ชม สนใจโทร 0864419723 สถานที่จำหน่าย คุณยายสมาน ขีระนา 23/10บ้านนาอุดม ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จ.กาฬสินธุ์

 40. ทรงฤทธิ์

  ผมเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ อยู่ที่ขอนแก่น แต่มีความสนใจเรื่องผักหวานมาตั้งแต่ ปี 2528 แต่ผมก็สามารถปลูกผักหวานได้เพียงต้นในเดียว ที่บ้านในซอยเมตตา ย่านหมู่บ้านการเคหะฯ อ.เมืองขอนแก่น ผมพึงจะประสบความสำเร็จในการตอนกิ่งผักหวานให้ออกรากได้ ประมาณ 5 กิ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง ผมตื่นเต้น และ ดีใจมากที่ทำได้ เพราะตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ผมพยายามที่จะขยายพันธุ์ผักหวานด้วยวิธีต่าง ๆ นับตั้งแต่ซื้อต้นกล้ามาปลูก ชำกิ่ง ชำราก และ ขุดต้น แต่ก็พบว่า การปลูกผักหวาน ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะถ้ามันง่ายอย่างปลูกมะม่วง มะละกอ หรือ ไม้เศรษฐกิจอื่น ๆ ผมเชื่อว่า ป่านนี้ บ้านชาวอีสานทุกหลังคาเรือน จะต้องมีต้นผักหวานไว้เก็บยอดกินแทบจะทุกหลังคาเรือนไปแล้ว เพราะชาวอีสานในระดับชาวบ้านจริง ๆ แล้ว ล้วนแต่รู้คุณค่า รู้รสชาดของความอร่อยของยอดผักหวาน ถ้ามันขยายพันธุ์ และ ปลูกก้นง่าย ๆ ป่านนี้คงมีต้นผักหวานเต็มสวน เต็มหัวไร่ปลายนาของพี่น้องชาวอีสานก็ไปหมดแล้วแหละ แต่นะเวลานี้ สถานการณ์เรื่องผักหวาน ได้ก้าวหน้าไปไกลแล้ว มีไร่ผักหวานที่เป็นงานเป็นการอยู่หลายแห่งในทุกภาคของประเทศไทย มีต้นกล้าและกิ่งพันธุ์จำหน่ายอย่างเป็นล่ำเป็นสัน จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดี ผมจึงขอเป็นส่วนหนึ่งของคนไทย ที่มีความสามารถในการขยายพันธุ์ผักหวานป่าได้จริง ๆ โดยวิธีการตอนกิ่ง จึงมีความยินดีให้คำแนะนำ หรือ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกท่านที่เป็นคนรักผักหวานด้วยกัน โทร. 043-324833 มือถือ 0-81049-4088 ด้วยความยินดี และ เต็มใจนะดับ ผมไม่มีความประสงค์ที่จะขายกิ่งตอนนะครับ เพราะผมมีเหลืออยู่แค่ 3 กิ่งเท่านั้นเอง ที่ตอนไว้ยังไม่ออกราก เพียงแค่อยากร่วมพุดคุยกันเรื่องผักหวาน กับ คนที่เห็นความสำคัญและคุณค่าของผักหวานด้วยกัน เป็นความสุขอย่างหนึ่งของการเกิดมาเป็นลูกอีสาน

 41. ไพยนต์

  ผมเคยทดลองปลูกผักหวานป่าหลายรอบ ไม่รอดสักต้น อยากทราบวิธีปลูกที่ถูกต้องมาก ๆ ครับ

 42. ณัชชา

  จำหน่ายต้นกล้าผักหวานบ้าน 5.-/ต้น สนใจติดต่อ ณัชชา 0865265472

  อยู่ที่ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

 43. กร

  อยากรู้วิธีตอนผักหวานป่า. ช้วยบอกด้วยนะค่ะ

 44. prathana

  ขอขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูล กับการปลูกผักหวานของหน้าแรกดีมากครับเยี่ยมมากขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆครับ

 45. ธนวรรธน์ จตุพร

  ผมมีผักหวานป่า ต้นใหญ่ที่บ้าน เคยตอนกิ่ง..มีรากแล้ว นำไปปลูกแต่มันไม่โต..และก็ตาย
  ใครมีเทคการดูแลผักหวานให้โต ช่วยแนะนำทีครับ ☺

 46. ณัฐริกา เจริญทรัพย์

  รับเหมาปลูกผักหวานป่าทั่วประเทศค่ะ มีทั้งยอดอ่อน ต้นกล้า เมล็ด ขายส่งทั่วประเทศค่ะ ติดต่อ 0871162338 สวนผักหวานป่าเจริญทรัพย์

 47. ณัฐริกา เจริญทรัพย์

  สวนผักหวานป่าเจริญทรัพย์ อยู่ที่อำเอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีค่ะ มีคัยอยากเข้า ชม นัยช่วงเทศกาลผักหวานป่า ได้ที่สวนป่าผักหวานได้เลยค่ะ งานจัดขึ้น ตั่งแต่ วันที่ 15 มีนาคม – 22 มีนาคม 55นี้นะคะ ทางสวนจะสาธิตวิธีการปลูก การเพาะ การดูแลรักษา ติดต่อเข้าชม และท่องเที่ยว 087-1162338 083-3131642 คุณ น้ำผึ้ง ค่ะ

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น