ผักตระกูล กะหล่ำ

ผักกาดหัว (หัวไชเท้า)

หัวไชเท้า

ผักกาดหัว หรือ หัวไชเท้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Raphanus sativus var. longipinnatus L. เป็นพืชในตระกูล Cruciferae เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ อายุ 1 หรือ 2 ฤดู แต่ส่วนมากจะปลูกเป็นพืชฤดูเดียว
ราก เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารขยายพองโตออก ด้านข้างอาจมีรากฝอยบ้าง เป็นส่วนที่นำมาบริโภคเป็นอาหาร
ลำต้น สั้นเชื่อมต่อยู่ระหว่างรากกับใบ
ใบ เป็นใบเดี่ยว ใบเรียวยาว ปลายใบมนขอบใบเป็นคลื่นเว้าเข้าหลายหยัก
ดอก ออกเป็นช่อแบบราซีม มีสีขาวหรือสีม่วงติดฝักชนิดผ่าแล่ง

พันธุ์ ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ เคยู-1 ( KU – 1 ), โอดับบลิว 1 ( OW – 1 ), เอเวอเรส ไฮบริด ( Everest Hybrid ), และ ซากาตา ( Sakata ) เป็นต้น

การปลูกและการดูแล รักษาผักกาดหัว (หัวไชเท้า) ควรปลูกผักกาดหัวในดินร่วนปนทราย ไม่ควรปลูกในดินเหนียวจัด จะลงหัวได้ลำบาก ต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 18 – 25 องศาเซลเซียส ผักกาดหัวเป็นพืชที่มีระบบรากลึก ควรพรวนดินอย่างดี ใส่ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก เพื่อบำรุงดินประมาณ 3 ตันต่อไร่ ยกแปลงปลูกขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ใช้ระยะปลูก 20-30 x30-45 ซม. โดยใช้เมล็ดหยอดเป็นแถว แต่ละแถวห่างกัน 30-45 ซม.กลบเมล็ดลึก 1-1.5 ซม. ด้วยดินร่วนผสมปุ๋ยคอกอย่างละเอียด รดน้ำให้ชุ่มแล้วคลุมด้วยหญ้าแห้งหรือฟาง เมื่อต้นกล้างอกและมีใบจริงแล้ว 2 – 3 ใบ ให้ถอนแยกเหลือต้นที่แข็งแรงไว้ในระยะห่างแต่ละต้นประมาณ 20 – 30 ซม.

การให้น้ำ ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) จะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้าผักกาดหัวขาดน้ำหัวจะไม่เจริญเติบโตและจะมีเส้นใยมาก

การใส่ปุ๋ย ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) ในระยะต้นกล้าเริ่มตั้งตัวให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อต้นกล้าอายุได้ประมาณ 20-25 วัน ให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ประมาณ 100 – 150 กิโลกรัมต่อไร่

โรคและแมลง ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) โรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคเน่าคอดิน โรคเน่าดำ และโรคเน่าเละ

แมลงศัตรู ผักกาดหัว (หัวไชเท้า)ที่สำคัญ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก ด้วงปึกแข็ง หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ผัก ด้วงหมัดผัก และไส้เดือนฝอย เป็นต้น

การเก็บเกี่ยว ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) ผักกาดหัว จะแก่เพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 40 – 50 วัน สำหรับพันธุ์เบา ถ้าเป็นพันธุ์หนักจะเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 70 – 90 วัน

ที่มาภาพ: pixabay ( Tappancs)

6 Comments

 1. ดีมาก

  ดีมากไอ้น้องที่บรอก

 2. toon

  ผมอยากรู้ว่าป้องกันโรคที่เกิดกับหัวไชเท้าได้อย่างไร

 3. j

  เป็นเว็บซ์ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนมาก

 4. เกษตรคอเอียง

  ใช้สารไล่แมลง ท้อปเชซ+ฮิ้วสูตร1 ช่วยป้องกันแมลงเพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก ด้วงปึกแข็ง หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ผัก
  ท้อปเชซเป็นสารไล่แมลงไม่ใช่ยาฆ่าแมลง สารสกัดชีวภาพไล่
  แมลง ลดปริมาณการระบาดของแมลงศัตรูพืช
  ส่วนประกอบที่สำคัญ :
  – สารสกัดเข้มขันจากสะเดา ข่า ตะไคร้หอม ฯลฯ
  – ธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการ
  – เอ็นไซม์ธรรมชาติ

  ฮิ้วสูตร1 เป็นปุ๋ยน้ำเร่งราก – ช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลพืชสามารถดึงธาตุอาหารในดินไปใช้ได้ง่าย และเพิ่มไนโตรเจนในดิน
  – มี ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคพืช เช่น โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม โรคไฟทอปธอร่า โรคแอนเทรคโนส โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุด โรคแคงเกอร์ เป็นต้น
  – เพิ่มขนาดทั้งใบ ลำต้น ดอก ผล อย่างรวดเร็ว ภายใน 3 -7 วัน ชัดเจนซึ่งทำให้ผลิตผลได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 2 — 3 เท่า ตัวจากที่ไม่ได้ใช้ เดิมทีได้ผลผลิต 6-8ตัน/ไร่ หลังใช้10-12ตัน/ไร่
  – ใช้เคลือบเมล็ดป้องกันโรคแมลง เพิ่มคุณภาพการงอกของเมล็ด และการออกสูงขึ้นอย่างชัดเจน เพิ่ม%การงอกเป็น98%
  – เป็นฟิล์มบางเคลือบผิว ดอก ผล ใบ สามารถยืดอายุการเก็บเกี่ยวและป้องกันเชื้อรา
  สนใจข้อมูลโทร 085-5552144

 5. แขนเป็นฟอขอเป็นแฟน

  สนุกมากเลย

 6. sangwon

  มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ปลูกและดูแลไม่เป็น

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น