ปุ๋ยชีวภาพ Organic Fertilizer

ส่วนผสม ปุ๋ยชีวภาพ

 1. ขี้ไก่ 10 กิโลกรัม
 2. แกลบ 10 กิโลกรัม
 3. เพอร์ไลท์ 2 กิโลกรัม
 4. รำละเอียด 5 กิโลกรัม
 5. กากน้ำตาล 1 ลิตร
 6. ปุ๋ยปลาหมัก 500 ซีซี
 7. น้ำสะอาด 15 ลิตร

วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ

 1. นำส่วนผสม ข้อ 1-4 คลุกเคล้าให้เข้ากัน
 2. นำส่วนผสม ข้อ 5-7 ละลายเข้าด้วยกัน
 3. นำส่วนผสมที่เป็นน้ำรดด้วยฝักบัวรดน้ำต้นไม้ บนส่วนผสมที่เป็นของแห้ง
 4. เคล้าให้เข้ากัน หมักไว้โดยกองไว้ที่ความสูง 30 เซนติเมตร
 5. นำกระสอบป่านคลุมไว้ เป็นเวลา 10 วัน โดยต้องกลับ ส่วนผสมทุกวัน เพื่อระบายความร้อน

หากทำเสร็จแล้ว ให้ตรวจวัดอุณหภูมิด้วย เทอร์โมมิเตอร์ หลังจากผ่านไปแล้ว 6 ชั่วโมง อุณหภูมิควรอยู่ ที่ 35-45 องศาเซลเซียส หากเกินต้องกลับปุ๋ยทันทีและกองไว้ ด้วยความสูงที่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร เพื่อระบายอากาศ

ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ

ทำให้รากพืชเจริญเติบโตดีขึ้น สามารถหาอาหารและดูดซึมอาหารจากดินเข้าสู่ลำต้นพืชได้มากขึ้น