เมล็ดพันธุ์ผัก

น้ำหนักเมล็ดพันธุ์ผักต่อพื้นที่ปลูก

เมล็ดพันธุ์ผัก ในประเทศไทยนั้น นิยมใช้หน่วยน้ำหนักในการจำหน่าย เช่น กรัม กิโลกรัม หรือปอนด์ น้ำหนักของการการบรรจุ ตั้งแต่ 10 กรัม ถึง 1 กิโลกรัม ภาชนะที่ใช้บรรจุ มีหลายรูปแบบ เช่น ซองกระดาษ หรืออะลูมิเนียม กระป๋อง หรือตักแบ่งจากกระป๋องใหญ่ ผักแต่ละชนิดมีขนาดเล็ก ส่วนผักตระกูลแตง และถั่วมีเมล็ดขนาดใหญ่ การประมาณจำนวนเมล็ดของผักต่อหน่อยน้ำหนัก ของเมล็ดพันธุ์ ต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ (1,600 ตารางเมตร) สามารถพิจารณาได้จากตารางด้านล่าง น้ำหนักเมล็ดพันธุ์สำหรับการปลูกแบบหว่าน หรือหยอดเมล็ด โดยตรงจะใช้จำนวน มากกว่าการปลูกแบบเพาะกล้า ประมาณ 5-10 เท่า

ชื่อผัก
จำนวนเมล็ดพันธุ์ต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ (กรัม)
หว่าน/หยอดหลุม
ย้ายปลูก
กระหล่ำดอก, กะหล่ำปลี
50-80
บรอคอลี
50-80
กวางตุ้ง
500-1,000
ผักกาดเขียวปลี, คะน้า
1,000-2,000
50-80
ผักกาดขาวปลี
200-250
50-100
ผักกาดหัว
1,500-2,000
แตงกวา/แตงร้าน
400-500
90-100
แตงเทศ, แตงโม
50-60
90-120
บวบเหลี่ยม, ฟักทอง, มะระ
250-400
120-200
ถั่วแขก
2,000
ถั่วฝักยาว, ถั่วลันเตา
500-1,200
พริก,มะเขือเทศ
200-300
30-50
มะเขือเปราะ, มะเขือยาว
45-50
หอมหัวใหญ่, หอมแบ่ง
400-500
กระเจี๊ยบ
1,500
ข้าวโพดหวาน, แครอท
1,500
คื่นฉ่าย
500-2,000
ผักกาดหอม
300-500
50-80
ผักชี
5,000-6,000
ผักบุ้งจีน
12,000-15,000

2 Comments

  1. วาท

    เมล็ดผักบุ้ง แพง มากเลย

  2. ทดสอบความเห็น เมล็ดผัก

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น