ข่าวเกษตร บทความเกษตร, ผักสวนครัว

การปลูกผักในกระถาง หรือในภาชนะต่างๆ

การปลูกผักในกระถาง การปลูกผักในกระถาง วิธีการปลูกผักในกระถางนี้ เหมาะกับครอบครัวที่มีบริเวณพื้นบ้านจำกัด หรือบ้านที่นิยมปลูกผักในแบบกึ่งไม้ประดับ

ข้อดีของการปลูกผักในกระถาง คือ

 • ประหยัดพื้นที่ในการปลูก
 • สามารถ เคลื่อนย้าย จัดวาง ปรับเปลี่ยนตำแหน่งกระถางผักได้
 • สะดวกต่อการดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • สามารถนำผักที่ปลูกในกระถางไปวางตกแต่งในสวนหย่อม หรือจัดเป็นสวนประดับได้

ขั้นตอนการปลูกผักในกระถาง

 1. การเตรียมอุปกรณ์ สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เช่น กะละมัง, กระถาง, ยางรถยนต์, ถังน้ำ ฯลฯ หากกระถางหรือภาชนะใดมีสารปนเปื้อน พวกน้ำมัน หรือพวกสารเคมีต่างๆ ให้ทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้ และให้จัดตกแต่งกระถาง หรือภาชนะี่ จะนำมาใช้ปลูกผัก เช่น ตัดปาก ตัดกัน หรือทำขอบเพื่อให้กระถางคงทน และสวยงาม การเลือกกระถางปลูก ต้องเลือกให้เหมาะสมต่อผักที่จะปลูก กล่าวคือผักที่มีระบบรากลึก ควรปลูกในกระถางที่มีความลึก ผักที่มีระบบรากตื้นเหมาะกับกระถางที่มีความตื้นไม่มาก
 2. การเลือกผักที่จะปลูก การเลือกผักที่จะปลูก่มีความสำคัญมาก นอกจากจะเลือกผักที่ปลูกให้เหมาะสมกับกระถางปลูกแล้ว ควรเลือกปลูกผักที่มีการใช้บริโภคภายในครอบครัวเป็นประจำทุกวันก่อน เพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นได้รับความสนใจ และมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก และนอกจากผักที่นิยมบริโภคภายในครอบครัวแล้วควรเลือกปลูกผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบรับประทานด้วย เพราะจะทำให้ผักนั้นได้รับความสนใจจากสมาชิกในครอบครัวตามไปด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเลือกผักมีความสำคัญ ไม่ควรปลูกผักที่ไม่มีผู้บริโภคเพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นไม่คุ้มค่า
 3. การเตรียมดิน ดินที่ใช้ปลูกผักในกระถางต้องเตรียมให้ดี และเหมาะสมกับผักแต่ละชนิด การเตรียมดินสำหรับปลูกผักในกระถางสามารถทำได้เองโดยมีส่วนผสม ดังนี้
  – ดินร่วน 1 ส่วน
  – ทราย 1 ส่วน
  – ปุ๋ยหมัก หรือปุ่ยคอก 1 ส่วน
  – ขึ้เก้าแกลบ, ขุยมะพร้าว 1 ส่วน
  นำทั้ง 4 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดี ก่อนนำลงปลูก หากกระถางมีรูใหญ่จะดินรั่วออกได้ ให้นำหินหรือเศษกระเบื้องวางทับก่อน ถ้าส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถหาได้ อาจใช้ปุ๋ยคอกผสมใบพืชผุ ใบไผ่ผุ ผสมกับดินก็ได้ และหากไม่สะดวกที่จะผสมดินใช้เอง สามารถหาซื้อดินผสมเสร็จ ที่มีขายอยู่ทั่วไปมาใช้ก็ได้ แต่ควรดูส่วนผสมของดินให้ดี ถ้าหากมีส่วนผสมของใบก้ามปู หรือเปลือกถั่วจะเหมาะสมกว่าดิน ที่มีส่วนผสมของแกลบ หรือกาบมะพร้าว ดินที่ผสมเสร็จแล้วนำไปบรรจุในกระถางที่เตรียมปลูกผัก การบรรจุไม่ควรให้เต็มกระถาง หรือเสมอขอบ ควรเติมหลังจากปลูกผักไปแล้ว จึงจะเพิ่มดินให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
 4. การปลูกผักลงกระถาง ขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่จะปลูก คือ สามารถทำได้ทั้งปลูกแบบใช้เมล็ดพันธุ์หว่าน หรือหยอดลงกระถางเลย หรือ เพราะต้นกล้าก่อนแล้วจึงนำลงปลูกในกระถาง หรือผักบางชนิดสามารถใช้วิธีปักชำลงในกระถางได้เลย
  วิธีหว่านหรือหยอดเมล็ด โดยหว่างเมล็ดลงให้กระถางโดยกะระยะห่างของเมล็ด หรือหลุมที่หยอดให้เหมาะสมกับชนิดของผัก ผักที่นิยมปลูกโดยใช้เมล็ดได้แก่ ผักชี, ผักบุ้งจีน, ตั้งโอ๋, ขึ้นฉ่าย เป็นต้น
  วิธีเพาะต้นกล้าผักก่อนปลูก นำต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดได้ระยะเวลาที่พอเหมาะ โดยสังเกตจากลักษณะของลำต้น และระบบรากฝอย ถ้าสมบูรณ์ก็สามารถย้ายต้นกล้าผักลงปลูกได้เลย ผักที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่ ผักคะน้า, ผักกาดขาว, ผักกาดเขียว, ผักกาดหอม, กะหล่ำปลี, ปูเล่, กะเพรา, โหระพา เป็นต้น
  วิธีนำส่วนของผักมาปักชำ ผักที่สามารถนำมาลงปลูกแบบปักชำในกระถางได้เลย เช่น สะระแหน่, ชะพลู, หอมแบ่ง, ตะไคร้ ฯลฯ
  การปักชำต้องดูว่าผักแต่ละชนิดใช้ส่วนใดในการปักชำได้ ผักบางชนิดมีรากลึกกระถางที่ใช้ปักชำควรมีความลึกที่เหมาะสมต่อผักด้วย หรือผักบางชนิดต้องใช้ไม้ปัก เพื่อพยุงลำต้นผักให้ตั้งตรงและป้องกันการกระทบกระเทือนเวลารดน้ำ ในช่วงแรกๆของการปักชำด้วย
 5. การดูแลรักษาผักในกระถาง ผักที่ปลูกในกระถางสามารถทำการดูแลรักษาได้ง่าย โดยคอยรดน้ำให้ดินในกระถางในมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืช พรวนดิน และใส่ปุ๋ยหากผักมีเจริญเติบโตไม่ดี และควรเปลี่ยนดินเมื่อมีการปลูกผักในครั้งต่อไป หรือปลูกผักชนิดใหม่ในกระถางเดิม ถ้าหากที่ที่วางกระถางอยู่ผักที่ปลูกได้รับแสงไม่เพียงพอ สามารถย้ายกระถางไปวางไว้ในที่มีแสงเพียงพอได้
 6. การเก็บเกี่ยว สำหรับผักที่ปลูกในกระถาง หากเป็นผักที่บริโภคในส่วนของใบ ให้เก็บใบล่างไปก่อน เหลือยอดบนไว้ให้เจริญต่อไป เช่น ผักกาด คะน้า ปูเล่ ถ้าเป็นผักที่ใช้ส่วนยอดอ่อนบริโภค ควรเลือกเก็บเฉพาะยอดเท่านั้น จะทำให้ผักมีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตให้เราได้ใช้บริโภคอีก เช่น สะระแหน่, กะเพรา, โหระพา ฯลฯ

ข้อควรคำนึง ในการปลูกผักในกระถาง ต้องเลือกผักที่ครอบครัวจำเป็นต้องใช้บริโภค เลือกวัสดุเหลือใช้มาใช้เป็นวัสดุปลูกผัก เรื่องของชนิดของผักกับกระถางปลูก ควรจะพิจารณาถึง การหยั่งรากตื้น ของพืชผัก พืชผักที่หยั่งรากตื้น และสามารถ ปลูกลงภาชนะ ปลูกชนิดต่าง ๆ และชนิดห้อยแขวนได้ดี และมีความลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร ดังต่อไปนี้คือ

 • ผักบุ้งจีน คะน้าจีน ผักกาดกวางตุ้ง (เขียวและขาว) ผักกาดฮ่องแต้ ผักกาดหอม ผักกาดขาวชนิดไม่ห่อ (ขาวเล็ก ขาวใหญ่) ตั้งโอ๋ ปวยเล้ง หอมแบ่ง (ต้นหอม) ผักชี ขึ้นฉ่าย ผักโขมจีน กระเทียมใบ (Leek) กุยช่าย กระเทียมหัว ผักชีฝรั่ง บัวบก สะระแหน่ แมงลัก โหระพา (เพาะเมล็ด) กะเพรา (เพาะเมล็ด) พริกขี้หนู ตะไคร้ ชะพลู หอมแดง หอมหัวใหญ่ หัวผักกาดแดง (แรดิช)
 • วัสดุที่สามารถนำมาทำเป็นภาชนะปลูกอาจดัดแปลงจากสิ่งที่ใช้แล้ว เช่น ยางรถยนต์เก่า กะละมัง ปลอกซีเมนต์ เป็นต้น สำหรับภาชนะแขวน อาจใช้กาบมะพร้าว กระถาง หรือเปลือกไม้ปลูกผักในกะถาง

การปลูกผักในกระถาง หรือในภาชนะ

วิธีการปลูกผักในภาชนะแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ

 1. เพาะเมล็ดด้วยการหว่านแล้วถอนแยกหรือหยอดเป็นแถวแล้วถอนแยก
  ผักบุ้งจีน, คะน้าจีน, ผักกาดขาวกวางตุ้ง, ผักกาดเขียวกวางตุ้ง, ผักฮ่องเต้ (กวางตุ้งไต้หวัน), ตั้งโอ๋, ปวยเล้ง, ผักกาดหอม, ผักโขมจีน, ผักชี, ขึ้นฉ่าย, โหระพา, กระเทียมใบ, กุยฉ่าย, หัวผักกาดแดง, กะเพรา, แมงลัก, ผักชีฝรั่ง, หอมหัวใหญ่
 2. ปักชำด้วยต้น และด้วยหัว
  หอมแบ่ง (หัว), ผักชีฝรั่ง, กระเทียมหัว (ใช้หัวปลูก), หอมแดง (หัว), บัวบก (ไหล), ตะไคร้ (ต้น), สะระแหน่ (ยอด), ชะพลู (ต้น), โหระพา (กิ่งอ่อน), กุยช่าย (หัว), กะเพรา (กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน), แมงลัก (กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน) ** มีบางพืชที่ปลูกด้วยหัว หรือส่วนของต้นก็ได้หรือปลูกด้วยเมล็ดก็ได้ ดังนั้นจึงมีชื่อผักที่ซ้ำกันทั้งข้อ 1 และ 2

การปฏิบัติดูแลรักษาผักในกระถาง หรือในภาชนะ

การดูแลรักษาด้วยความเอาใจใส่จะช่วยให้ผักเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จนถึงระยะเก็บเกี่ยว การดูแลรักษาดังกล่าว ได้แก่

 1. การให้น้ำ
  การปลูกผักจำเป็นต้องให้น้ำอย่างเพียงพอ การให้น้ำผักควรรดน้ำในช่วง เช้า – เย็น ไม่ควรรดตอนแดดจัด และรดน้ำแต่พอชุ่มอย่าให้โชก
 2. การให้ปุ๋ย มี 2 ระยะ คือ
  2.1 ใส่รองพื้นคือการใส่เมื่อเวลาเตรียมดิน หรือรองก้นหลุมก่อนปลูกปุ๋ยที่ใส่รองพื้นควรเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก คลุกในดินให้ทั่ว ก่อน ปลูกเพื่อ ปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย นอกจากนั้นยังช่วยในการ อุ้มน้ำและรักษาความชื้น ของดินให้เหมาะสม กับการ เจริญเติบโตของพืชด้วย
  2.2 การใส่ปุ๋ยบำรุง ควรจะใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อย้ายกล้าไปปลูกจนกล้าตั้งตัวได้แล้ว และใส่ครั้งที่ 2 หลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ การใส่ให้โรยบาง ๆ ระหว่างแถว ระวังอย่าให้ปุ๋ยอยู่ชิดต้น เพราะจะทำให้ ผักตาย ได้ เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้พรวนดินและรดน้ำทันที สูตรปุ๋ยที่ใช้กับพืชผัก ได้แก่ ยูเรีย แอมโมเนียซัลเฟต สำหรับบำรุงต้น และใบ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 12-24-12 สำหรับเร่งการออกดอกและผล
 3. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ควรบำรุงรักษาต้นพืชให้แข็งแรง โดยการกำจัดวัชพืช การให้น้ำอย่างเพียงพอและใส่ปุ๋ยตามจำนวนที่กำหนดเพื่อให้ผักเจริญเติบโต แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง หากมีโรคและ แมลง ระบาด มากควรใช้สารธรรมชาติ หรือใช้วิธีกลต่าง ๆ ในการป้องกันกำจัด เช่น หนอนต่าง ๆ ใช้มือจับออก ใช้พริกไทยป่นผสม น้ำฉีดพ่น ใช้น้ำคั้นจากใบหรือเมล็ดสะเดาถ้าเป็นพวกเพลี้ย เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และเพลี้ยจักจั่น ให้ใช้น้ำยา ล้างจาน 15 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใต้ใบเวลาเย็น ถ้าเป็นพวกมด หอย และทากให้ใช้ปูนขาวโรยบาง ๆ ลงบริเวณพื้นดิน
 4. การเก็บเกี่ยว
  การเก็บเกี่ยวผักควรเก็บในเวลาเช้าจะทำให้ได้ผักสดรสดี และหากยังไม่ได้ใช้ให้ล้างให้สะอาด และนำเก็บไว้ในตู้เย็น สำหรับผัก ประเภทผลควรเก็บในขณะที่ผลไม่แก่จัดจะได้ผลที่มีรสดี และจะทำให้ผลดก หากปล่อยให้ผลแก่คาต้น ต่อไปจะออกผลน้อยลง
  สำหรับในผักใบหลายชนิด เช่น หอมแบ่ง ผักบุ้งจีน คะน้า กะหล่ำปลี การแบ่งเก็บผักที่สดอ่อน หรือโตได้ขนาดแล้ว โดยยังคง เหลือ ลำต้นและรากไว้ไม่ถอนออกทั้งต้น รากหรือต้นที่เหลืออยู่จะสามารถงอกงามให้ผล ได้อีกหลายครั้งทั้งนี้จะต้อง มีการดูแล รักษา ให้น้ำและปุ๋ยอยู่ การปลูกพื้นหมุนเวียนสลับชนิดหรือปลูกผัก หลายชนิดในแปลงเดียวกันและปลูกผัก ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นบ้าง ยาวบ้างคละกันในแปลงเดียวกัน หรือปลูกผักชนิดเดียวกันแต่ทยอยปลูกครั้งละ 3-5 ต้น หรือประมาณว่าพอรับประทาน ได้ใน ครอบครัว ในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยว ก็จะทำให้ผู้ปลูกมีผักสดเก็บรับประทานได้ทุกวันตลอดปี

53 Comments

 1. ......

  ขอบคุณมากๆนะคะ

 2. น้องเมย์

  ขอบคุณมากนร๊า กำลังต้องการพอดี
  o o
  * o *
  * *
  *

 3. แอม

  ดีมีสาระ55555555555555555555555555555555555555*-*

 4. แอ

  ชอบคะดูดี+-+-+-+-+-+-+-+-*-*

 5. ตะวัน

  ดี55555555555555555555555+

 6. ภาณุพงษศ์ วันเพ็ชร

  ดีมากมาย 55555555555555555555555555555555555+ อิอิอิอิ

 7. น้องใหม่

  ที่บ้าน (อยู่ต่างประเทศ) มีที่ดินไม่มากนัก เลยไม่สามารถปลูกลงดินได้ ได้รับต้นไม้ รวมทั้งผักสวนครัวจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เมตตาให้มา ตอนนี้มีกระถางเยอะมาก เต็มไปหมด ซึ่งความรู้เรื่องการปลูกพืชในกระถางนี้มีส่วนให้ความรู้มากค่ะ
  อะไร ๆ ก็ขึ้นดีไปหมด เว้นแต่วันก่อนเอาตระไคร้มาปลูก ซึ่งทำแบบปักชำ มันเหี่ยว ไม่รู้ว่าจะตายหรือยังเนี้ย ดูข้อมูลในเวปแล้วเขาว่ามันปลูกง่าย ขึ้นง่าย แตกง่าย เราก็งง ว่าทำไมเราไม่ไปต่อ เวลาปลูกเราก็ต้องบอกเขาว่า ให้เขาได้เติบโตนะ อย่าพึ่งตกใจเวลาเปลี่ยนที่อยู่ ว่าจะต้องไปซื้อดินกับปุ๋ยและขี้แกะมาใส่

  ไม่ทราบว่าท่านใดให้ความรู้เรื่องดิน potting mix ได้บ้างค่ะ ว่าจริงๆ แล้วมันคืออะไร

  เพราะแรก ๆ ไม่เข้าใจ ต้นไม้บางประเภทก็ใช้ได้เลยตรง ๆ แต่บางอย่างต้องผสม ถึงจะโต ก็เลย กลัวว่า ใช้แบบ potting mix ล้วน ๆ แล้วมันจะตายเอา

  ขอบคุณค่ะ

 8. ไพศาล

  ดีมากคับ เป็นความคิดสร้างสรรค์

 9. Anonymous

  วิธีปลูกตะไคร้ ให้แช่น้ำก่อนจนรากงอกค่ะแล้วค่อยลงดิน แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ

 10. ซัน

  มีสาระมากค่ะ สนใจอยากทำมานานแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาศ คราวนี้จะลองทำดู ไม่รู้ว่าช่วงหน้าแล้งอย่างนี้ ปลูกแล้วจะได้ผลดีหรือเปล่าน๊า ………………….

 11. เเพน

  น่าสนใจ

 12. หมูผักอนามัย

  จำหน่ายชุดทดลองปลูกผักไร้ดินราคาประหยัด ติดต่อ คุณหมู วุฒากาศ เอกชัย จอมทอง กทมฯ โทร089-6809738
  ชุดละ 400 ไม่รวมค่าจัดส่ง 60 บาท

 13. เด

  ดเด

 14. Anonymous

  ดีมากจะได้ประหยัด ลดรายจ่าย

 15. Anonymous

  อยากปลูกแต่มีไก่ของคนอื่นเยอะ มันกินยอดของผัก เผลอแป็ปเดี๋ยว ไปหมดเลย เบื่อๆ เซ็ง
  tonee

 16. เอม

  ก็ดี

 17. tadum

  ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆใช้เวลาว่างตอนอยู่บ้านทางหนึ่งด้วย

 18. เบลล์

  ดีมากเลยค่ะ

 19. เบลล์

  อยากปลูกบ้างจัง

 20. Areeya

  อยากให้มีขั้นตอนการปลูกของเเต่ละผัก

 21. สิริ สุริโย

  การปลูกผักในกระถางเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่น้อยแต่งอยากปลูกผ้กกินเองโดยปราศสารพิษ และเป็นการผักผ่อนอย่างมีความสุขด้วยการปลูผัก
  มาปลูกผักในกระถางกันดีกว่า มาเถิดมาอย่าช้าอยู่เลย ได้กินผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส และแสนสุขใจเมื่อปลูกผักกินเอง

 22. สิริ สุริโย

  รักชีวิตต้องคิดปลูกผักกินเอง………..

 23. สิริ สุริโย

  เศรษฐกิจพอเพียงคำนี้ มีความหมายนัก ใครรู้จักรู้ใช้คงได้ผล ใครทดลองใครทำก็ได้ยล ไม่ยากจน ไม่รำรวยแต่ช่วยเศรษฐกิจให้พอเพียง
  ปลูกผักในกระถางเป็นทางหนึ่ง ที่ช่วยเศรษฐกิจในครอบครัว เรากินผักแบบนี้สารพิษก็ไกลตัว ปลูกเองกินเองไม่กรงกลัว
  ขอคนไทยทั่ว จงปลูกผ้กแล้วรักกัน ในกระถาง ในอ่างโอ่ และหม้อไห……จงร่วมใจกันเถิดหนา ไทยทั่วหน้าจงมีสุขสวัสดี…………..

  โดยลุง ส.สุริโย 0868127907…………นครศรีธรรมราช รายการเพลงยามเย็น F.M 89.00 MgH.

 24. nosmoke

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

 25. ผ่านมา

  1มีไก่ก็เอากระถางไว้ที่สูงๆ
  2ผักพวกนี้รากไม่ยาวนักใช้กระถางกว้างแต่ไม่สูงนักก็ไ้ด้จะได้พื้นที่ปลูกมากหน่อย
  3น้าจากการล้างผักล้างเนื้อล้างปลาตลอดจนน้ำซาวข้าวฯลฯ ใช้ลดต้นไม้ได้เลย

 26. ม้าขาว

  อยากทราบวีธีปลูกผักบนลางน้ำระบบน้ำหมุนเวียน ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรมีผักชนิดไหนที่ปลูกได้บ้าง(ผักที่ใช้
  ทำสลัด )

 27. กบ

  กำลังปลูกผักสวนครัวอยู่พอดีค่ะ มี มะเขือเปาะ มะเขือเทศ พริก มะละกอ โหระพา กระเพา คะน้า สะระแหน่ อื่น ๆ อีกมากมาย
  สนุกดีค่ะ หน้าบ้านปลูกต้นไม้ประเภทสวยงาม หลังบ้านเป็นพืชผักสวนครัว ปลูกผักแบบจัดเป็นสวนหย่อมก็ดูดี มีประโยชน์นะคะ
  ไว้จะแวะมาคุยใหม่นะคะ บายค่ะ

 28. ปีศาจสำอาง

  ดีค่ะ

 29. เก้า&ดิว565+

  ช่วยทำให้จดน้อยลงหน่อย หน่อยแม่เตอร์ บางระกำ พิษณุโลก

 30. เก้า&ดิว565+

  ด่าได้

 31. หมี

  อยากทราบว่าฤดูฝน ควรปลูกผักอะไรดี

 32. ด.ช มงคลชัย ผะอบทิพย์

  ขอให้ต้นผักบุ้งมาตกที่บ้านกาแฟที่ดิน

 33. ชาดำเย็น

  การปลูกผักในยางรถยนต์ก็ดีเหมือนกันนะ ใช้ยางอันเก่ามาแทนกระถาง

 34. inging

  ให้ความรู้ชัดเจนมาก ขอบคุณคะกำลังต้องการข้อมูลพอดี เป็นประโยชน์มากเลยคะ

 35. สมรศรี

  ปลูกคะน้า ในลัง ถ้าปลูก แบบหยอดเมล็ดพันธ์ลงในดินเลย ไม่ต้อง
  เพาะ แล้งนำมาแยกลงปลงผัก มีผลที่ทำให้ผัก ไม่โต หรือไม่ จ๊ะ

 36. ตอบคุณสมรศรี คะน้าแยกกล้าปลูกตอนอายุ 15-20 วัน เพราะถ้าปล่อยให้อายุกล้ามากแล้ว มีแนวโน้มที่จะชะงักการเจริญโตครับ

  แต่ถ้าไม่คิดถึงเรื่องผลผลิตอะไรมาก ก็ย้ายแยกปลูกตามแต่สะดวกครับ ถ้าย้ายแนะนำว่าย้ายตอนช่วงเวลาบ่ายแก่ๆ นะครับ แล้วรถน้ำแปลงทันที และถ้าเป็นไปได้ทำที่บังแดดให้ต้นกล้าก็ดีครับ จะช่วยให้ต้นกล้าที่ย้ายมีโอกาสรอดตายสูง

 37. จรัสวรรณ

  กำลังปลูกพอดีเลยคะแต่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เลยแต่จะพยายามปลูกให้ได้เพื่อดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราว่าพอเพียง พอใจ พอมี

 38. พ่อน้องอุ้ม

  ตอนนี้เริ่มปลูกผักหลายอย่างเช่นผักบุ้ง,ผักกาดและถั่วฟักยาว แต่ตอนนี้เหลือแต่ถั่วฟักยาวเนื่องจากหอยถากกินหมด แต่ถั่วฟักยาวต้นผอมมาก(ปลูกได้1เดือนแล้ว)ถือว่าเป็นปกติหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ

 39. doname

  สมาชิกใหม่ค่ะ มาเรียนด้วยคน

 40. khuagsdm

  ดีมากเลย คับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 41. อยุธยามหาราช

  ดีมากๆครับไม่เปลืองที่……
  ปลูกผักกินเองไม่ปลอดสารพิษ……
  ดีครับดีต่อสุขภาพ…..ครับ…….

 42. สมรศรี

  กำลังทดลองปลูกข้าวโพด ในลังไม้ ท่านใดมีความรู้ว่าต้องใช้ความสูงของลังไม้เท่าไร จึงจะพอดีคะ
  ตอนนี้ทำไว้ที่ 1 เมตร x 1.5เมตร x สูง 18นิ้ว คะ

 43. Assassin

  กำลังต้องการเพื่อไปนำเสนออยู่เลยครับ HAHAHA! ขอบคุณมากนะครับ ผมอยู่ รร. สกน. อยู่ ม.1/9 ต้องการนำไปเสอนโครงงานอยู่เลย

 44. jame

  ชอบมากคับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  ช่ายเลย

 45. นายหัวเน่า

  ของเค้าดีจริงจริ๊งๆๆๆๆ

 46. ไอซ์

  ชอบมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ค่ะ

 47. สมาชิกนายหัวเน่า

  สุโค้ย…….ยย…..ย……(สุดยอด)

 48. เล็ก ประเสริฐ

  ชอบมากมาย

 49. หนึ่ง

  ผมจะลองปลูกไว้กินมั่ง ซื้อกะแพงเด๊ยวนี้ ที่ซื้อมาไม่รู้ว่ามีสารพิษตกค้างรึป่าวด้วย ขอบคุนครับสำหรับวิธีปลูก*-*

 50. วิเชียร

  เป็นความรู้ที่ดีมากครับ กำลังต้องการเรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ขอบคุณมากครับ

 51. คุณแม่ลูกสาม

  อยากทราบวิธีปลูกผักที่เราซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากร้าน (ที่เขาขายเป็นซองๆ) ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไร
  1. ต้องแช่น้ำก่อนหรือไม่ ถ้าต้องแช่น้ำต้องแช่กี่วัน หรือว่าฉีกซองแล้วสามารถปลูกได้เลยทันที
  2. แล้วเวลาที่หยอดเมล็ดลงในดินต้องกลบดินด้วยหรือไม่ หรือว่าไม่ต้องคะ
  3. ถ้าปลูกเป็นผักจำพวก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ พริกขี้หนู จะปลูกในกระถางที่ภาชนะกว้าง และสูงเท่าไหร่จึงจะดีคะ
  รบกวนผู้ที่มีความรู้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 52. ริท

  จะปลูกผักไร้ดินแต่หาส่วนผสมของปุ๋ยกับน้ำ ใช้อะไรเท่าไร ต่อ น้ำกี่ลิตร กี่วันให้ที ก็ไม่มีใครบอกได้ วิชาการกันจริงๆ แต่อธิบายเรื่องง่ายๆเเค่นี้ไม่ได้ มีแต่อะไรที่ไร้สาระทั้งนั้น

 53. นัมวัน

  thank U ^^^….:

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น