ผักชี ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Coriandrum sativa Linn ซึ่งอยู่ในตระกูล Unbelliferae

โดยเป็นพืชที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทุกส่วน เช่น นำไปต้มในน้ำซุปหรือคลุกกับเนื้อสัตว์ เพื่อให้มีกลิ่นหอมหรือดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ โดยผักชีเป็นพืชที่ปลูกง่าย เพราะในตัวของผักชีจะมีกลิ่นคล้ายน้ำมันหอมระเหยที่ไล่แมลงได้

coriander

ก่อนอื่นเลยเรามาดู

การเลือกเมล็ดพันธุ์ กันก่อน

ปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์ที่ให้เลือกซื้อตามร้านค้าต่างๆที่ปลูกง่ายอยู่ประมาณ 2สายพันธุ์ คือ

1. สายพันธุ์ไต้หวัน 2. สายพันธุ์สิงคโปร์ แต่สิ่งที่ต้องทำหลังจากซื้อมาคือ ควรล้างเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำให้สะอาด แล้วนำไปแช่น้ำสะเดาต่อ ประมาณ 45นาที เพราะเมล็ดพันธุ์ผักชี มักจะมีการผสมสารเคมีเพื่อกันแมลงและความชื้น เราจึงควรล้าง ก่อนนำมาใช้

*เคล็ดลับ ก่อนนำไปแช่น้ำ ควรบดเมล็ดผักชีออกเป็นสองซีกเพื่อทำให้เมล็ดผักชีเจริญเติบโตได้ง่ายและเร็วขึ้น ก่อนนำไปแช่น้ำ ในการแช่น้ำให้ห่อเมล็ดผักชีด้วยผ้า แล้วกดให้จมลงไปในน้ำ  เมื่อเสร็จให้นำไปคลุกกับขี้เถ้าหรือทราย จะเมล็ดเริ่มงอกจึงเริ่มนำไปหว่านในแปลง

การเตรียมแปลงปลูก

การเตรียมแปลงปลูกนั้น ในแต่ละพื้นที่ก็จะต้องเตรียมแปลงต่างกัน

ในกรณีที่เป็นฤดูฝนหรือเป็นพื้นที่ชุ่ม ควรยกร่องให้สูง และจัดให้มีการระบายน้ำโดยกายทำให้มีร่องระหว่างแปลง โดยการเตรียมดินสำหรับผักชีจะเตรียมคล้ายๆกับผักชนิดอื่นๆ โดยให้พลิกดินลึก 15-20ซม. เพื่อตากดินทิ้งไว้ 5-10 วัน เพื่อฆ่าวัชพืชและไม่ให้เกิดโรคต่างๆ  และควรใส่ปุ๋ยคอกเพื่อรองพื้น

การปลูกผักชี

ก่อนอื่นให้รดน้ำแปลงให้ชุ่ม แล้วนำเมล็ดมาหว่านลงในแปลง และก่อนนำหญ้าแห้งหรือฟางมากลบ ให้นำคราดมาทำตามแนวยาวหลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม การกลบฟางหรือหญ้า ทำไปเพื่อรักษาความความชุ่มชื้นของผิวดิน หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ โอกาสในการปลูกผักชีให้รอดก็จะมีสูงขึ้นด้วย

ปลูกผักชี

วิธีการให้น้ำ

ในระยะแรก ควรรดน้ำ เช้า-เย็น เมื่อผ่านไป30วัน เปลี่ยนเป็น 2-3วัน รดเช้าเย็น 1ครั้ง และก่อนจะเก็บเกี่ยว 1อาทิตย์ ให้ลดการให้น้ำลงเหลือ 3-4วัน รดเช้าเย็น 1ครั้ง

การใส่ปุ๋ย

ในการใส่ปุ๋ยแต่ละพื้นที่ก็จะใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกัน แต่ที่แนะนำคือให้ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกให้มาก เพราะจากประสบการณ์ เกษตรกรสามารถปลูกได้ผลผลิตถึง 1,900 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจะทำให้ดินร่วนซุยเพื่อให้รากผักชีออกมาสวยและถอนง่ายรากไม่เสียหาย โดยการใส่ปุ๋ยคอกให้ใส่พ้อมกับรดน้ำในแปลง โดยใส่ประมาณ 2ครั้ง/สัปดาห์

วิธีปลูกผักชี

โรคและแมลงที่อาจพบ

1.โรคเน่าที่โคนต้นและใบ ให้ทำการป้องกันโดยการพ่นสารแมนไคเซป เช่น ไดเทนเอ็ม45 ตามฉลากกำหนด

2.โรคใบไหม้  ให้ทำการป้องกันโดยการพ่นสารมาเน็บ ยกตัวอย่างเช่น แคปเทน, แทนเอ็ม22 ในปริมาณที่กำหนด

3. ปกติผักชีไม่ค่อยมีแมลงเท่าไหร่ แต่เพื่อความมั่นใจ ให้ต้มน้ำกับใบที่มีลักษณะขม เช่น ใบสะเดา แล้วนำไปรดในแปลง 1ครั้ง/สัปดาห์

การเก็บเกี่ยว

ผักชีระยะเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่ประมาณ 30-45วัน โดยต้องใช้มือเท่านั้นเพราะผักชีเป็นผักที่สามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่รากยันใบ โดยเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วให้ตกแต่งเด็ดใบที่เสียหายออก แล้วนำไปล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อไม่ให้ผักชีเน่าควรจะผึ่งลมให้แห้งก่อน

*เคล็ดลับ ก่อนทำการเก็บเกี่ยวให้ทำการรดน้ำให้ชุ่ม จะสามารถเก็บได้ง่ายขึ้นได้