ผักตระกูล โหระพา-กระเพา, ผักสวนครัว

กะเพรา Sacred Basil

กะเพรา (Holy basil, Sacred basil)

กะเพรา เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุข้ามปี ลำต้นเป็นทรงพุ่มสูงประมาณ 70-80 เซนติเมตร ลำต้นและใบมีขนเล็กน้อย ใบมีสีเขียวและสีม่วง ใบมีกลิ่นหอม กะเพราเป็นพืชที่ใช้ใบประกอบปรุงแต่งอาหาร เพื่อดับกลิ่นคาว และทำให้อาหารมีรสชาด และกลิ่นหอมน่ารับประทาน

การเพาะเมล็ดสำหรับทำกล้ากะเพรา

ทำแปลงเพาะขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาวแล้วแต่แปลง ย่อยดินให้ละเีอียด คลุกเคล้าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแล้วหว่านเมล็ด ให้ทั่วแปลง ย่อยดินให้ละเอียด คลุกเคล้าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแล้วหว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง หลังเพาะประมาณ 7-10 วัน เมล็ดเริ่มงอก ดูแลรักษาต้นกล้าอายุต้นกล้าประมาณ 25-30 วัน ก็สามารถย้ายปลูกได้

การเตรียมดินปลูกและการย้ายปลูกกะเพรา

ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร หรือ 1 หน้าจอบ ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงแปลงกว้าง 1 เมตร ความยาวแล้วแต่ขนาด แปลง ขุดหลุมปลูกขนาดลึก 1/2 หน้าจอบ ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 60 เซนติเมตร นำต้นกล้าลงปลูกใน หลุมปลูกแล้วรดน้ำตาม

การดูแลรักษากะเพรา

 1. การใส่ปุ๋ย เมื่อต้นกะเพราอายุ 10-15 วัน ใช้ปุ๋ยยูเรีย หรือแอมโมเนี่ยมซัลเฟต 1-2 ช้อนชา ต่อน้ำ 10 ลิตร รดทุก 5-7 วัน และเมื่อต้นกะเพราอายุ 25-30 วัน ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชา ต่อต้น ให้ทุึก 20-25 วัน โดยโรยห่างโคนต้น 1-2 นิ้ว หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์น้อยลงก็ได้
 2. การให้น้ำ ให้น้ำอย่างเพียงพอ และสม่ำเสมอทุกวัน
 3. การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชทุกครั้งที่มีการให้ปุ๋ยและเมื่อมีวัชพืชรบกวน

การเก็บเกี่ยวกะเพรา

หลังปลูกประมาณ 30-35 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยใช้มือหรือกรรไกรตัดกิ่งที่มียอดอ่อนบริโภค และถ้าต้นกะเพราออกดอกควร หมั่นตัดแต่งออกทิ้ง เพื่อให้กะเพรา มีทรงพุ่มที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาว

3 Comments

 1. b

  ดี

 2. มิ้นท์

  ดีมาก

 3. phat

  ดี

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น