Advertisements

ลิ้นจี่อบแห้ง

วิธีทำลิ้นจี่อบแห้ง

  1. คว้านลิ้นจี่ แล้วแช่ในสารละลายกรดมะนาวเข้มข้น 0.5% (ใช้กรดมะนาว 50 กรัมต่อน้ำ 10 กิโลกรัม) เป็นเวลาประมาณ 15 นาที
  2. นำลิ้นจี่มาแช่ต่อในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เข้มข้น 1.2% (ใช้แคลเซียมคลอไรด์ 120 กรัม ต่อน้ำ 10 กิโลกรัม) เป็นเวลา 20 นาที แล้วล้างน้ำให้สะอาด
  3. ต้มน้ำที่เติมโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์(KMS) 0.1% (ใช้ KMS 5 กรัม ต่อน้ำ 5 กิโลกรัม) ให้เดือด นำลิ้นจี่ใส่กระชอน แล้วนำไปลวกในน้ำเดือด(โดยใช้เวลาสั้นๆ)
  4. เกลี่ยลิ้นจี่บนถาด แล้วอบที่ 60 องศาเซลเซียส จนกระทั่งแห้ง

* ลิ้นจี่แห้งนี้ ใช้สำหรับต้มเป็นน้ำลิ้นจี่รับประทาน หรือใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น เค้ก คุกกี้

Advertisements

หลักการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

หลักการแปรรูปอาหาร - การเตรียมผักผลไม้ก่อนการแปรรูป - วัตถุเจือปนในอาหาร

ชนิดการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

การเชื่อมแห้งและกวน - การทำน้ำผักผลไม้และน้ำสมุนไพร - การทำผักและผลไม้หมักดอง - การทำผักผลไม้ตากแห้งและอบแห้ง

การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

พืชผัก | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลดเอกสาร | การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ | เกมส์

เพื่อนบ้าน : กล้วยไม้, กล้วยไม้ไทย

Copyright 2008-2014 VegetWeb.com *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น