Advertisements

มะม่วงดองเค็ม

ส่วนผสมมะม่วงดองเค็ม

  1. มะม่วงแก้วผลแก่จัด
  2. แคลเซี่ยมคลอไรด์
  3. เกลือ

วิธีทำมะม่วงดองเค็ม

  1. นำมะม่วงผลแก่จัด ที่นิยมคือ มะม่วงแก้ว เพราะเนื้อแน่น คัดเอาผลที่เน่าเสียออกไป และล้างน้ำให้สะอาด แช่ในน้ำปูนใส หรือน้ำผสมแคลเซี่ยมคลอไรด์ (น้ำ 10 ก.ก. ใช้แคลเซี่ยมคลอไรด์ 100 กรัม) นาน 1 คืน
  2. เตรียมน้ำเกลือเข้มข้น 10% (น้ำ 9 ก.ก. ใช้เกลือ 1 ก.ก.) นำมะม่วงจากข้อแรก ลงแช่ อย่าให้มะม่วงลอยพ้นน้ำเกลือ (ให้ใช้ไม่ขัด หรือถึงพลาสติกบรรจุน้ำเกลือเช่นเดียวกับที่ใช้ดองทับไว้) ดองนานประมาณ 1 เดือน จะได้มะม่วงดองเค็ม
Advertisements

หลักการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

หลักการแปรรูปอาหาร - การเตรียมผักผลไม้ก่อนการแปรรูป - วัตถุเจือปนในอาหาร

ชนิดการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

การเชื่อมแห้งและกวน - การทำน้ำผักผลไม้และน้ำสมุนไพร - การทำผักและผลไม้หมักดอง - การทำผักผลไม้ตากแห้งและอบแห้ง

การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

พืชผัก | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลดเอกสาร | การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ | เกมส์

เพื่อนบ้าน : กล้วยไม้, กล้วยไม้ไทย

Copyright 2008-2014 VegetWeb.com *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น