Advertisements

ผักกาดดองเค็ม

ส่วนผสมผักกาดดองเค็ม

  1. ผักกาดเขียวปลี
  2. เกลือ 80 กรัม
  3. น้ำ 1 ลิตร

วิธีทำผักกาดดองเค็ม

  1. ผักกาดเขียวปลี ล้างให้สะอาด อาจจะใช้ทั้งต้นหรือผ่าซีกก็ได้
  2. นำผักผึ่งแดดพอเหี่ยว เพื่อลดปริมาณน้ำในผัก
  3. นำมาดองใสน้ำเกลือ โดยน้ำ 1 ลิตร เกลือ 80 กรัม ดองประมาณ 2 สัปดาห์
  4. เมื่อถึงกำหนดเวลานำขึ้นมาตัดเป็นชิ้นตามความต้องการ แล้วแช่น้ำเพื่อให้คลายความเค็ม แช่ไว้ประมาณครึ่งวัน โดยเปลี่ยนน้ำ 2-3 ครั้ง
  5. ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำ บรรจุผักกาดดองเค็มลงในขวดที่สะอาด
Advertisements

หลักการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

หลักการแปรรูปอาหาร - การเตรียมผักผลไม้ก่อนการแปรรูป - วัตถุเจือปนในอาหาร

ชนิดการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

การเชื่อมแห้งและกวน - การทำน้ำผักผลไม้และน้ำสมุนไพร - การทำผักและผลไม้หมักดอง - การทำผักผลไม้ตากแห้งและอบแห้ง

การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้

พืชผัก | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลดเอกสาร | การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ | เกมส์

เพื่อนบ้าน : กล้วยไม้, กล้วยไม้ไทย

Copyright 2008-2014 VegetWeb.com *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น